16. 7. 2018

Zaujalo nás téma v časopisu Moderní obec

V červencovém čísle 7/2018 časopisu Moderní obec se redakce mimo jiné i na aktuální problematiku vlastnické struktury vodárenských společností a jejich různých podob. V rubrice Polemice na straně 7 byl dán prostor dvěma představitelům samosprávy Ing. Aleně Šídlové, starostce obce Spělkov a Ing. Pavlovi Loudovi, starostovi města Nový Bydžov, kteří přednesli svá stanoviska ohledně otázky, zda má česká voda patřit do českých rukou. Téma je dále rozvedeno i na stranách 22 a 23 v článku Stát chce posílit pozici obcí ve VaK a radnicím na to i půjčit. Ale peníze pro tento účel v rozpočtu nevyčlenil.

Své vyjádření zde poskytli Mgr. Filip Běhal z oddělení tiskového a zahraničního protokolu Ministerstva financí a také Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR.