Portál Moderní obce
3. 12. 2021

Zaujalo nás téma v časopisu Moderní obec

V prosincovém čísle 12/2021 časopisu Moderní obec byl v článku „České vodárenství je na vysoké úrovni, ale čekají je těžké zkoušky“ shrnut průběh konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádal SOVAK ČR ve dnech 2., 3. a 5. 11. 2021.

V textu bylo uvedeno například, že „V otázkách zajištění vody domácnostem, napojení na kanalizaci, vývoji nových technologií nebo třeba rychlé reakce na pandemii covid-19 dosahují tuzemští vodohospodáři i v unijním srovnání často nadprůměrných výsledků. Velkou výzvou však budou pro tento sektor měnící se unijní legislativa a ambiciózní cíle Green Deal, shodli se odborníci na listopadové webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2021.“ Více se dozvíte v časopisu Moderní obec na stranách 40–41.