Výstava Voda a civilizace
3. 5. 2019

Zaujalo nás: Zahájení výstavy Voda a civilizace

Za účasti tří členů vlády, včetně premiéra Andreje Babiše, byla ve čtvrtek 2. května v podvečer slavnostně zahájena výstava Voda a civilizace na pražské Kampě.

O zahájení výstavy podrobně informoval portál Naše voda. Na zahájení byl přítomen také ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec a řada představitelů dalších institucí zabývajících se vodou, včetně ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Ing. Oldřicha Vlasáka, generálního ředitele Pražských vodovodů a kanalizací Ing. Petra Mrkose, zástupců společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., která akci finančně podpořila, či předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství ČR a generálního ředitele Povodí Vltavy RNDr. Petra Kubaly.

Zahájení výstavy Voda a civilizace
Zahájení výstavy Voda a civilizace

Cílem výstavy je především upozornit na příběh vody a její klíčový význam pro život člověka v různých souvislostech. Venkovní expozice ukazuje minulost, současnost i budoucnost životodárné tekutiny na Zemi na dvaceti oboustranných v noci nasvícených panelech přístupných 24 hodin denně. Hlavními partnery výstavy jsou Ministerstvo životního prostředí, hlavní město Praha a skupina Veolia. Organizátorkou a producentkou je Olga Menzelová, společnost Medialogue. Hlavním autorem je český egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Snímky pocházejí z různých koutů planety a od různých autorů. Například je zde vidět 3D scan hladového kamene, který je dnes pod vodou. Zajímavostí jsou fotografie českého geografa a hydrologa Bohumíra Janského, který se svým týmem v roce 1999 objevil prameny Amazonky.

Projekt Voda a civilizace si klade za cíl otevřít svým divákům oči a vytrhnout je z letargie zajetých archetypů, že máme vody dostatek. Ukázat vodu jako strategickou surovinu, její množství a dostupnost na různých místech světa, a zasadit ji do souvislostí s různými proměnami životního prostředí. Péče o vodu bude podle ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce hlavním úkolem mnoha následujících generací: „I my v České republice se musíme připravit na dopady změny klimatu. Musíme pečovat o celou krajinu. Změnit složení lesů, obnovovat původní říční koryta a mokřady, vrátit do české krajiny meze a remízky, znovu používat selský rozum. Péče o vodu se musí znovu stát znakem civilizovanosti, takže mezi slova voda a civilizace patří rovnítko,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí.

Zahájení výstavy Voda a civilizace

Fotografie s popisy budou na Kampě v Praze 1 k vidění do 28. května 2019. Součástí výstavy jsou také speciální dny otevřených dveří v Novomlýnské vodárenské věži v Praze 1 (11. 5.–12. 5. 2019, 9–18 hodin) a Podskalské celnici na Výtoni v Praze 2 (18. 5.–19. 5. 2019, 9–18 hodin).

Autor fotografií: Nina Havlová, Naše voda