10. 5. 2018

Zaujalo nás: Zviditelněné řeky přinášejí nový život

V časopise Moderní obec č. 5/2018 byl zveřejněn zajímavý článek od Barbory Bakošové Zviditelněné řeky přinášejí nový život, který upozorňuje na problematiku návratu vodních vodních toků do měst, a tedy zjednání nápravy situace, kdy řeky, či potoky byly svedeny do podzemního potrubí a nepřístupných koryt. Jako příklad dobré praxe ze zahraničí uvádí autorka švýcarský Curych a jeho Program pro oživování vodních toků.

Barbora Bakošová zmiňuje i fakt, že „… v Cyrychu se jedná o systematický, dlouholetý přístup, který zaručil úspěšnou proměnu vztahu města k jeho vodním tokům. K takovéto proměně město povzbudila i švýcarská legislativa, která od roku 1991 nařizuje svádět čistou dešťovou a neznečištěnou vodu jiným potrubím než tím, v němž je vedena voda odpadová.“ K revitalizačním úpravám ve městech se přikročilo i v České republice, více se dozvíte v časopise Moderní obec č. 5/2018 na str. 39.