VODA FÓRUM 2022
20. 6. 2022

Zpráva z konference VODA FÓRUM

„Formát konference je odlišný od tradiční podzimní konference Provoz vodovodů a kanalizací. Za novým formátem stojí snaha Představenstva SOVAK ČR ještě více prohloubit spolupráci mezi řádnými a přidruženými členy SOVAK ČR. Dva roky covidu nám přinesly všemožná omezení a restrikce. Právě v té době vznikl nápad na vytvoření zcela nové konference, která bude časově doplňovat naším spolkem pořádanou výstavu VOD-KA. To znamená, že se vždy ob jeden rok bude střídat konference VODA FÓRUM a VOD-KA,“ vysvětluje Ing. Vilém Žák, ředitel SOVAK ČR.

Logo konference VODA FÓRUM

Cílem nového konferenčního formátu je podle něj zajistit přidruženým členům minimálně jednou ročně na špičkové akci možnost prezentovat řádným členům SOVAK ČR novinky v oboru. Během premiérového ročníku konference VODA FÓRUM možnost využilo 38 partnerských společností.

Vystavovatelé VODA FÓRUM 2022

„Program je opravdu pestrý, různorodý – témata se pohybují od vysoce specializovaných technických řešení přes systémy řízení a kontroly po nové materiály. Důležité ale je i kdo přijel, jsou tu noví lidé, nové názory, dají se tu prodiskutovat nová řešení,“ zhodnotil konferenci Ing. Zdeněk Procházka, předseda kontrolní komise SOVAK ČR a ekonomický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Předsednický stůl

Odbornou část programu, pro niž byl v hotelovém komplexu k dispozici krásný konferenční sál s odhalenou trámovou konstrukcí, zahájil přivítáním účastníků Ing. Vilém Žák, který také programem obou dnů účastníky konference provázel. Vzhledem ke zvolenému formátu pro vystoupení jednotlivých řečníků, které bylo omezeno na 15 minut, byla odborná část konference tematicky velmi bohatá a mohla zahrnout příspěvky z řady různých oblastí.

VODA FÓRUM 2022

Do odborné části konference se vešlo celkem 31 příspěvků, většina jich zazněla během celodenního úterního programu, druhý den akce končila společným obědem. O tom, že program byl opravdu pestrý, svědčí i výběr témat, kterým se přednášející věnovali – od představení několika technicky zajímavých řešení staveb přes inovativní postupy při inspekci potrubí, novinky v oblasti tlakových regulačních ventilů nebo trub pro výstavbu stok, využití fotovoltaických zdrojů energie ve vodárenství nebo využití chytrých vodoměrů až po digitální nástroje pro správu inženýrských sítí.

VODA FÓRUM 2022

Témata příspěvků měli účastníci konference příležitost s přednášejícími prodiskutovat i mimo konferenční sál, kde také měli prostor pro prezentaci. Po dvou letech, kdy pořádání osobních setkání komplikovala, nebo úplně znemožňovala pandemie covid-19, to pro některé z účastníků byla stále vítaná příležitost. „Deficit osobního setkání tu pořád je. Online zkušenost je přínosná, umožňuje řadu věcí vyřešit jednodušeji a rychleji, takže osobních setkání je a asi zůstane méně, ale akce jako tato jsou důležité,“ ocenil akci Josef Melichar ze společnosti SIMONA. Přínosný mu připadá i uvažovaný dvouletý cyklus konání VODA FÓRA. „Přece jen novinky hodné prezentování nemusí být každý rok,“ dodal Josef Melichar.

Vystavovatelé VODA FÓRUM 2022

Vedle odborného rozměru kladli organizátoři letošního VODA FÓRA velký důraz také na společenský rozměr setkání. Příjemnou atmosféru podpořila volba hotelového komplexu Valeč, který v rámci ubytování nabízí služby svého wellness centra. Řada účastníků konference jej s chutí využila. Velký úspěch měl také společenský večer s živou hudbou a bohatou tombolou – o ceny se postarali partneři VODA FÓRA. Konferenci VODA FÓRUM chce SOVAK ČR zopakovat za dva roky, tedy v roce 2024.

Hlavní partneři konference VODA FÓRUM 2022

Úplný text článku naleznete v čísle 6/2022 časopisu Sovak.

Mgr. Radka Hrdinová
SOVAK ČR

Společenský večer na konferenci VODA FÓRUM 2022