Webové stránky Svazu vodního hospodářství ČR, z.s.
31. 8. 2020

Zrušení odložených oslav Světového dne vody 2020

Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., (SVH ČR, z.s.) informovalo, že po zvážení všech rizik vývoje situace v šíření koronaviru a zpřísnění opatření Ministerstva zdravotnictví pro konání hromadných akcí pro více než 100 osob, rozhodlo o zrušení plánovaného společenského setkání vodohospodářů k připomenutí Světového dne vody 2020, které se mělo konat dne 21. 9. 2020 v Kongresovém centru a na Staré čistírně odpadních vod v Praze. SVH ČR, z.s., připravuje připomenutí Světového dne vody a konání obou akcí až na den 22. 3. v roce 2021.