Členové SOVAK ČR

 

Členem SOVAK ČR se mohou stát právnické i fyzické osoby působící v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a to osoby vlastnící nebo spravující nebo provozující tato zařízení, či osoby zabezpečující jejich rozvoj, případně osoby, které osvědčí jiný zájem členství, který bude shledán odůvodněným.

V rámci SOVAK ČR je uplatňováno řádné členství, přidružené členství, čestné členství a jmenování Osobnosti SOVAK ČR.

  • Řádným členem SOVAK ČR se může stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem či místem podnikání na území ČR, jejímž hlavním předmětem činnosti je vlastnictví a správa nebo správa nebo provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
  • Přidruženým členem SOVAK ČR se může stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem na území ČR, která se podílí na rozvoji a výstavbě vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebo spolupracuje s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
  • Čestným členem SOVAK ČR se mohou stát fyzické osoby, které se nějakým způsobem zasloužily či přičinily v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, v oborech přidružených, anebo se zasloužily či napomohly rozvoji či fungování SOVAK ČR.
  • Osobností SOVAK ČR se může stát osoba, která se významně zasloužila o rozvoj oboru vodovodů a kanalizací nebo činnosti SOVAK ČR.

O druhu členství ve sporných případech rozhoduje představenstvo.