COVID-19 a Královéhradecká provozní, a.s.

Královéhradecká provozní, a.s. (KHP)

V pátek 13. 3. 2020 přijala KHP již první opatření, která zásadně omezila poskytování služeb. Dodávky pitné vody a bezproblémové fungování kanalizací a čistíren odpadních vod mají přednost před vším ostatním. Prioritou je ochrana zaměstnanců, kteří se podílí na zajištění výroby pitné vody a odvádění vod odpadních. Od pátku jsou uzavřena zákaznická centra pro osobní kontakt a zrušeny akce pro veřejnost, jako jsou například exkurze či dny otevřených dveří. To jsou nejdůležitější opatření, která přijal ustanovený společný krizový štáb podniků Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a Královéhradecká provozní a.s.

Krizový štáb bude po dobu mimořádné situace v souvislosti s pandemií řídit opatření v provozu vodohospodářské sítě, kterou podniky spravují. „Naším nejdůležitějším, a skoro se dá říci, že jediným úkolem je zajistit bezproblémové dodávky kvalitní pitné vody, její dopravu k zákazníkům a také odkanalizování a čištění odpadních vod. Vše ostatní je dnes na vedlejší koleji,“ nastínil ředitel VaK Hradec Králové Jiří Šolc. Proto vodohospodáři například utlumili výměnu vodoměrů či preventivní čištění kanalizace. „To jsou činnosti, které mohou počkat,“ doplnil Šolc.

Nejvyšší prioritu má také ochrana zdraví zaměstnanců, kteří výrobu, distribuci pitné vody a čištění odpadní vody zajišťují. „Uzavřeli jsme proto zákaznická centra pro osobní kontakt a na centrální dispečink nesmí nikdo, kromě samotných dispečerů,“ řekl generální ředitel Královéhradecké provozní a.s. Jakub Hanzl. „Činnosti, které lze poskytovat on-line i nadále fungují, veškeré informace naleznou naši zákazníci na webových stránkách“, doplňuje. K zásadním opatřením však vodárny přistoupily už během minulých dnů – v prostorách dispečinku a zaměstnaneckých pracovišť už od minulého týdne probíhají neustálá zvýšená desinfekční opatření a na pracovištích s trvalým provozem jsou k dispozici desinfekční roztoky na očistu rukou. Do objektů vodáren nesmí podle dalšího rozhodnutí krizového štábu vstupovat cizí osoby, to znamená, že se s okamžitou platností ruší například porady, školení, exkurze a dny otevřených dveří. Ruší se tak i veškeré akce naplánované v souvislosti se Světovým dnem vody.

Provoz společnosti bude omezen na minimum. Zajišťovány budou pouze nutné činnosti spojené se zajištěním výroby vody a odváděním odpadních vod. Konkrétní rozdělení týmů a opatření na provozech Vám sdělí Vaši nadřízení. Administrativa bude rovněž omezena na minimum, většina administrativních pracovníků nebude chodit do práce. Cílem rozdělení týmů je možnost nahradit jeden tým druhým v případě, že by se na pracovišti vyskytl případ nemoci COVID19 a na spolupracovníky, kteří přišli s nemocným do styku, by byla vyhlášena karanténa.

Každý zaměstnanec KHP od svého nadřízeného k dispozici respirátor. Ten, kdo bude zaměstnavatelem poslán domů, je povinen si respirátor s sebou odnést a v případě povolání zpět do práce jej mít s sebou. Ti, kteří zůstanou v práci, jsou povinni tento respirátor použít při vykonávání práce pro zaměstnavatele KHP, při osobním kontaktu s dalšími pracovníky v areálech KHP.