Data z oboru

Metodický návod ke zpracování Posouzení rizik
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/wsp

Webová prezentace dat VaK
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/webova-aplikace-prezentace-dat-vak/ 

Příručka k problematice ochrany osobních údajů
Ke stažení zde.

Příručka pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování 
https://www.irz.cz/node/24#prirucky

Aplikace ČISTÍRENSKÉ KALY
Bližší informace a popis je dostupný zde. Aplikace je k dispozici na http://kaly.vumop.cz/.

Ročenka Vodovody a kanalizace
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/publikace-a-dokumenty/vodovody-a-kanalizace/

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky (Modrá zpráva)
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/vyrocni-a-hodnotici-zpravy/zpravy-o-stavu-vodniho-hospodarstvi/

Zpráva o stavu životního prostředí
http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace

Statistická ročenka životního prostředí
http://www.mzp.cz/cz/statisticka_rocenka_zivotniho_prostredi_publikace

VÚME a VÚPE
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/vybrane-udaje-z-majetkove-a-provozni-evidence-vodovodu-a-kanalizaci/vybrane-udaje-majetkove-evidence-vume-a.html