E-learningový vzdělávací portál eSOVAK

E-learningový vzdělávací portál eSOVAK

V současné době nabízí SOVAK ČR novou možnost online vzdělávání a školení pro zaměstnance v rámci e-learningového vzdělávacího portálu „eSOVAK“. Jedná se o velmi moderní nástroj zcela zastupující klasické vzdělávací akce. Tento způsob školení umožňuje splnit povinnosti zaměstnavatelů při zvyšujícím se počtu zaměstnanců pracujících v režimu „home office“, eliminovat riziko šíření nákazy covid-19 a současně i realizovat výrazné finanční úspory ve srovnání se standardním prezenčním školením. Zároveň tím SOVAK ČR doplňuje nabídku svých webinářů v oblasti vzdělávání.

Tento portál obsahuje na 39 e-kurzů, povinných školení, instruktážních videí a příkladů dobré praxe z oblasti BOZP, školení řidičů, školení ke GDPR, školení pro vedoucí pracovníky, online kurzy obecné angličtiny různých úrovní, technická školení, školení z oblasti životního prostředí a další. E-learningové kurzy jsou vytvořeny různými renomovanými dodavateli se zaměřením pro potřeby vodohospodářského oboru. Jsou průběžně aktualizovány a doplňovány, současně maximálně využívají atraktivní multimediální efekty, názorná videa a ozvučení s důrazem na průběžnou aktivní roli studenta. Povinná školení jsou zakončena testem s potřebnou certifikací. U nepovinných školení bez závěrečného testu je možnost získání dokladu o absolvování.

Vzdělávací portál umožňuje variabilní nastavení uživatelských přístupů a rolí.

SOVAK ČR nabízí vzdělávací portál eSOVAK za těchto finančních podmínek:

  • Řádný člen: přístup do všech 39 e-kurzů pro 1 login (= 1 zaměstnanec) .……. 1 000 Kč bez DPH
  • Přidružený člen: přístup do všech 39 e-kurzů pro 1 login (= 1 zaměstnanec) …….. 1 300 Kč bez DPH
  • Ostatní: přístup do všech 39 e-kurzů pro 1 login (= 1 zaměstnanec) …….. 1 500 Kč bez DPH

V případě počtu uživatelských přístupů nad 10 přístupů bude cena dohodou. Individuální nabídka možná!

V případě bližšího zájmu a dotazů, prosíme, kontaktujte Veroniku Doudovou (727 915 325, doudova@sovak.cz) nebo Ing. Barboru Škarkovou (601 374 721, skarkova@sovak.cz).

Kompletní nabídku všech 39 e-kurzů včetně dodavatele a způsobu zakončení kurzu najdete v Katalogu e-kurzů zde.


Požadované technické parametry počítačových stanic uživatelů

Počítač nebo notebook: OS Windows, OS X (Mac), Linux.
Tablet: OS s podporou Flash Player (dočasně, s ohledem na technologii zpracování některých kurzů).
Prohlížeč: Chrome, Firefox, Opera, Safari s podporou Javascriptu a instalovaným Flash Player (dočasně, s ohledem na technologii zpracování kurzů).