Fakturační pravidla Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (účinná od 1. 1. 2021)

Dokument si můžete stáhnout v PDF zde.         

 1.  členský příspěvek ve výši                                                                                              12 500,- Kč/rok  za  člena
 2.  poplatek za informační a poradenskou činnost:
 3. roční platba dle velikostní kategorie danou počtem zásobených obyvatel nebo počtem obyvatel napojených na kanalizaci                                             
 • Řádný člen  (provozovatel vodovodu a kanalizace)    

 

 1.               do          10 000  zásobených obyvatel                                                              12 500,-
 2.               do          20 000                                                                                                  25 000,-
 3.               do          50 000                                                                                                  37 500,-
 4.               do          100 000                                                                                                62 500,-
 5.               do          200 000                                                                                               112 500,-
 6.               do          500 000                                                                                               137 500,-
 7.               do          1 000 000                                                                                           200 000,-
 8.               nad        1 000 000                                                                                           262 500,- Kč        

 

 •  Řádný člen (vlastník, provozovatel vodovodu nebo kanalizace dodávající pouze vodu předanou nebo odebírající odpadní vody k čištění) 

 

 1.              do          10 000  zásobených obyvatel                                                                6 250,-
 2.              do          20 000                                                                                                  12 500,-
 3.              do          50 000                                                                                                  18 750,-
 4.              do          100 000                                                                                                31 250,-
 5.              do          200 000                                                                                                56 250,-
 6.              do          500 000                                                                                                68 750,-
 7.              do          1 000 000                                                                                           100 000,-
 8.              nad        1 000 000                                                                                           131 250,- Kč        

 

 •  Řádný člen (vlastník, správce vodovodu a kanalizace) 

 

 1.              do          50 000  zásobených obyvatel                                                             12 500,-
 2.              do          100 000                                                                                               25 000,-
 3.              do          500 000                                                                                              37 500,-
 4.              do          1 000 000                                                                                           62 500,-
 5.              nad        1 000 000                                                                                           87 500,-