Fakturační pravidla

Dokument si můžete stáhnout v PDF zde.         

Fakturační pravidla

                                                                                               příloha usnesení č.1                                                           

Účinnost od 1. 1. 2013

a)  členský příspěvek ve výši   10 000,-Kč/rok  za   člena

b)  za informační a poradenskou činnost:

  • řádný člen  (provozovatel vodovodu a kanalizace)    

roční platba dle velikostní kategorie danou počtem zásobených obyvatel nebo počtem obyvatel napojených na kanalizaci                                             

 

a)        do          10 000  zásobených obyvatel                 10 000,-Kč

b)        do          20 000                                                      20 000,-Kč

c)         do          50 000                                                      30 000,- Kč

d)        do        100 000                                                       50 000,-Kč

e)        do         200 000                                                       90 000,-Kč

b)        do         500 000                                                    110 000,-Kč

c)        do       1 000 000                                                   160 000,-Kč

d)      nad      1 000 000                                                    210 000,-Kč        

 

  •  řádný člen (vlastník , provozovatel vodovodu nebo kanalizace dodávající pouze vodu předanou, nebo odebírající odpadní vody k čištění) 

 

a)        do          10 000  zásobených obyvatel                    5 000,-Kč

b)        do          20 000                                                       10 000,-Kč

c)         do          50 000                                                      15 000,- Kč

d)        do        100 000                                                       25 000,-Kč

e)        do         200 000                                                      45 000,-Kč

b)        do         500 000                                                      55 000,-Kč

c)        do       1 000 000                                                      80 000,-Kč

d)      nad      1 000 000                                                     105 000,-Kč        

 

  •  řádný člen (vlastník, správce vodovodu a kanalizace) 

roční platba dle velikostní kategorie danou počtem zásobených obyvatel

 

a)        do         50 000  zásobených obyvatel                10 000,-Kč

b)        do        100 000                                                      20 000,-Kč

b)        do        500 000                                                      30 000,-Kč

c)        do      1 000 000                                                     50 000,-Kč

d)     nad    1 000 000                                                        70 000,-Kč