Se zásadami ohledně užití fotografií se seznamte zde.

Podíl vzorků s překročením limitních hodnot jakosti pitné vody v letech 2002–2019, zdroj: Vodovody a kanalizace, Ministerstvo zemědělství, data zpracovaná SOVAK ČR
Data o vodě – Kvalita vody v ČR
Základní data
Data o vodě
Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR
Tisková konference ke Světovému dnu vody 2021
Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR
Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací 2020 – 3. 11., 5. 11., 10. 11.
Tisková konference SOVAK ČR Posezení nad vodou 2020
Tisková konference SOVAK ČR Posezení nad vodou 2020
Workshop SOVAK ČR: Otázky a odpovědi k poplatkové agendě dle zákona o vodách za rok 2019
Workshop SOVAK ČR
Ocenění na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019
Předání ocenění na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019
Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019
Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019
Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019
VODOVODY A KANALIZACE 2019
Fotosoutěž VODA 2019 – 1. část
Fotosoutěž VODA 2019 – 1. část
Fotosoutěž VODA 2019
Fotosoutěž VODA 2019 – 2. část
Vodrárenská soutěž zručnosti 2019
Vodárenská soutěž zručnosti 2019