Informace pro členy

Zde naleznete Informace z jednání představenstva za rok 2023.
7. 2. 2023
Zástupci ukrajinské vodohospodářské asociace na videokonferenci konané na konci ledna prezentovali zkušenosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury v průběhu ruské agrese.
2. 2. 2023
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při stanovení vlastníka vodoměru.
30. 1. 2023
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při odmítnutí či nereakci na výzvu k podpisu nové smlouvy na dodávku pitné vody či odvádění odpadních vod.
SOVAK ČR připravuje seminář ke kybernetické bezpečnosti dne 23. 2. 2023 v Praze na Novotného lávce 200/5.
4. 1. 2023
SOVAK ČR financoval v rámci Informační a poradenské činnosti zpracování norem TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení a TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace, které byly nyní Ministerstvem zemědělstvím schváleny.
SOVAK ČR po roce od konání semináře Novinky z energetiky oboru vodovodů a kanalizací dne 8. 12. 2021 zpřístupňuje prezentace.
SOVAK ČR po roce od konání semináře Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb. a nový cenový výměr pro regulaci cen oboru VaK pro období 2022-2026 dne 30. 11. 2021 zpřístupňuje prezentace.
23. 12. 2022
SOVAK ČR se dotázal MŽP ohledně možnosti promítnutí Prováděcích rozhodnutí Evropské komise, kterými se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách pro jednotlivá průmyslová odvětví do nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání právní komise. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 13. 12.
21. 12. 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu.
V souladu s uzavřenou smlouvou o informační a poradenské činnosti SOVAK ČR zpracoval přehled poskytnuté odborné činnosti pro řádné členy za rok 2022.