4. Květen 2021
Trendy a vývoj v oboru VaK jsou zpracovány na základě veřejně dostupných dat vydávaných prostřednictvím publikace Ministerstva zemědělství Ministerstva životního prostředí, Českého statistického úřadu a evropských dat z Eurostatu a EurEau.