8. Červenec 2021
Z technických důvodů nebyl článek vydaný dne 29. 6. 2021 kompletní (nenačítaly se správně obrázky), proto upozorňujeme na novinku s tématem ztrát vody znovu.
29. Červen 2021
Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu obyvatel.
24. Květen 2021
Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
4. Květen 2021
Trendy a vývoj v oboru VaK jsou zpracovány na základě veřejně dostupných dat vydávaných prostřednictvím publikace Ministerstva zemědělství Ministerstva životního prostředí, Českého statistického úřadu a evropských dat z Eurostatu a EurEau.