23. Listopad 2021
V poslední době je pozornost odborné i laické veřejnosti značně zaměřena na per- a polyfluorované alkylové sloučeniny (PFAS) a jejich přítomnost v životním prostředí včetně pitné vody.
31. Srpen 2021
V roce 2001 byla vydána vyhláška č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která přímo reagovala na Evropskou směrnici pro pitnou vodu z roku 1998.
29. Červen 2021
Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu obyvatel.
24. Květen 2021
Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
4. Květen 2021
Trendy a vývoj v oboru VaK jsou zpracovány na základě veřejně dostupných dat vydávaných prostřednictvím publikace Ministerstva zemědělství Ministerstva životního prostředí, Českého statistického úřadu a evropských dat z Eurostatu a EurEau.