14. Září 2020
V roce 2019 se v České republice zvýšil počet čistíren odpadních vod o 54. Rozrostla se i vodovodní síť o 233 kilometrů a kanalizační o 393 kilometrů, informovalo o tom Ministerstvo zemědělství (MZe).
29. Červen 2020
Komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius potvrdil dne 22. června 2020 konečný verdikt Evropské komise o tom, že Rámcová vodní směrnice nebude revidována.
29. Červen 2020
Seminář konaný dne 18. 6. 2020 v konferenčním sále na Novotného lávce v Praze 1 připravil SOVAK ČR ve spolupráci se členy komisí pro technickou normalizaci, pro čistírny odpadních vod a komise laboratoří.
29. Květen 2020
Vzhledem k ukončení nouzového stavu dne 17. 5. 2020 Ministerstvo zdravotnictví ruší platnost doporučení vydaného dne 17. 3. 2020 pod č. j. MZDR 12078/2020-1/OVZ.
28. Květen 2020
Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., spolu se SOVAK ČR vyhlásily v listopadu 2019 soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019. Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v ČR.
21. Květen 2020
Dne 12. 5. 2020 proběhlo další jednání Národní koalice pro boj se suchem.
28. Duben 2020
Na podzim loňského roku rozhodlo představenstvo SOVAK ČR o vydání vysoce odborně specializované publikace Biologická kontrola čistíren odpadních vod. 
31. Březen 2020
Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody se konal pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) Ing. Dany Balcarové dne 18. února 2020 v Praze.
25. Březen 2020
Již od roku 1993 je Organizací spojených národů stanoven 22. březen jako den, kdy je připomínána problematika vody prostřednictvím oslav Světového dne vody a letošním tématem byla Voda a změna klimatu.
20. Březen 2020
Dne 19. 3. 2020 Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo informaci o odkladu termínů ohlašovacích povinností soukromých i fyzických osob a to o 3 měsíce.
26. Únor 2020
Tato informace o zaměření letošního Světového dne vody je zpracována podle článku RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., z Ministerstva zemědělství, jehož úplné znění bude zveřejněno v č. 3 časopisu Sovak.
19. Únor 2020
Členové SOVAK ČR pořádají u příležitosti Světového dne vody (SDV) řadu akcí.