15. Únor 2019
Jak už SOVAK ČR dříve informoval, od začátku letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 118/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.
5. Únor 2019
Přístup veřejnosti i vodohospodářských odborníků k aktuálnímu znění technických norem i doporučení je již dlouhou dobu zpoplatněn a stát na poskytování přístupu získává každoročně téměř 100 mil. Kč.
14. Leden 2019
SOVAK ČR vydal v roce 2018 3. přepracované vydání Příručky provozovatele čistírny odpadních vod, která navazuje na vydání z let 2004 a 2012.
7. Leden 2019
Zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zavádí nové povinnosti pro provozovatele odlehčovacích komor na ČOV na měření objemu odlehčovaných vod.
2. Leden 2019
Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal výkladové stanovisko, kterým blíže specifikuje omezující podmínky, za kterých je možné čerpat podporu pro výrobny energie z obnovitelných zdrojů.
20. Prosinec 2018
Ve zcela zaplněném sále Novoměstské radnice v Praze se dne 23. 10. 2018 konalo již 4. pokračování mezinárodní konference Počítáme s vodou.
28. Listopad 2018
SOVAK ČR již pošestnácté uspořádal dvoudenní oborovou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, která letos proběhla ve dnech 6.–7. listopadu 2018 V Brně v Orea Hotel Voroněž.
27. Listopad 2018
Dne 25.11.2018 vydal Odbor ochrany vod MŽP očekávané sdělení k poplatkové povinnosti za odběr vod podzemních a vypouštění odpadních vod do vod povrchových na rok 2019.
9. Listopad 2018
V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) došlo ke změně definice osvobození od dílčích poplatků, které je nově definováno v § 89c.
13. Září 2018

SOVAK ČR upozorňuje, že termín pro předání výsledků o jakosti surové vody za rok 2017 byl prodloužen do 30. 10. 2018.

7. Září 2018

Jak informoval Státní fond životního prostředí ČR, od 1. září je otevřena speciální dotační výzva v Národním programu Životní prostředí.

27. Srpen 2018

Letošní období sucha v České republice se již řadu týdnů projevuje nedostatkem vody pro některé individuální systémy zásobování obyvatel pitnou vodou.