20. Červenec 2022
SOVAK ČR uspořádal 29. 6. 2022 seminář Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda. Více než 90 účastníků mělo možnost seznámit se s praktickými aspekty metodického pokynu SFŽP ke zpoplatnění odlehčovacích zařízení.
18. Červenec 2022
SOVAK ČR se jako člen evropské asociace EurEau připojuje k vydanému stanovisku týkajícího se revize nastavení systému emisních povolenek, kompletní znění níže.
13. Červenec 2022
Konference Vodárenská infrastruktura a její financování konané dne 3. 5. 2022 v Praze se zúčastnilo více jak 130 účastníků, a to osobně nebo online formou. Mediálním partnerem byl časopis Sovak.
30. Červen 2022
V pražském Kongresovém centru se minulý týden sešli světoví odborníci na ztráty vody z vodovodního potrubí. Konala se totiž konference Water Loss 2022, kterou pořádá každé dva roky expertní skupina z mezinárodní asociace pro vodu (IWA).
7. Červen 2022
Ve dnech 23. 5.–26. 5. 20222 se v hotelu Dvořák v Táboře po nucené kovidové pauze konala konference Pitná voda.
20. Duben 2022
Předkládáme základní informace k soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021 a popis oceněných a přihlášených staveb. Mediálním partnerem soutěže byl časopis Sovak.
14. Duben 2022
Týmu z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) se podařilo vyvinout a verifikovat svou vlastní metodu pro průkaz přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách.
12. Duben 2022
Dne dne 22. března 2022 během setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze ke Světovému dnu vody 2022 byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2021.
30. Březen 2022
Ve dnech 8. – 9. 3. 2022 se konal již XXVI. ročník konference Nové metody a postupy při provozování ČOV, který byl opět uspořádán jako Memoriál Ing. Jakuba S. Čecha. CSc. Mediálním partnerem byl časopis Sovak.
17. Únor 2022
Dne 15. 12. 2021 Evropská komise (EK) zveřejnila návrh nařízení, které má zvýšit znalosti o zdrojích emisí metanu z energetických činností a napomoci k jejich postupnému omezování.
22. Listopad 2021
Časopis Sovak byl mediálním partnerem akce pořádané společností ENVI-PUR dne 8. 11. 2021 v Táboře. Tématem byla problematika hospodaření s vodou v průmyslových podnicích v kontextu vodních auditů.
19. Listopad 2021
Dne 11. 11. 2021 se  v Praze konala mezinárodní konference Počítáme s vodou 2021 s tématem CELOSTNÍ POHLED NA MĚSTO PŘI PLÁNOVÁNÍ MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY. Časopis Sovak byl mediálním partnerem konference.