23. Září 2019
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v září proběhly zajímavé akce na téma klimatu, či hospodaření s vodou.
17. Září 2019
Pozornost si zaslouží tisková zpráva k problematice mikroplastů zveřejněná dne 22. srpna 2019 Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Připomenul ji i časopis Sovak v čísle 9/2019.
9. Červenec 2019
SOVAK ČR si dovoluje připomenout, že v souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2019, dochází ke změně správce poplatku.
8. Červenec 2019
V lednu 2019 Ministerstvo životního prostředí reagovalo na dotaz SOVAK ČR k podmínkám energetického využití čistírenských kalů a to jak přímo na ČOV, tak i mimo ně.
28. Červen 2019
Vláda České republiky na svém jednání dne 24. 6. 2019 projednala a schválila Věcný záměr stavebního zákona.
28. Květen 2019
Na výstavišti v Letňanech se utkalo 16 dvoučlenných družstev montérů z 12 vodárenských společností ve Vodárenské soutěži zručnosti, která byla součástí doprovodného programu 21. ročníku výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019 ve dnech 21. 5.–22. 5.
27. Květen 2019
Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 proběhly po tři dny i odborné přednášky, o nichž jsme ve stručnosti již dříve informovali přímo z konání akce, a nyní si můžete prohlédnout i všechny prezentace.
17. Květen 2019
Na Úřadu vlády jednala 7. 5. Národní koalice pro boj se suchem o aktuálním stavu sucha a připravenosti státu na krizové situace, které mohou nastat už v letošním roce.
9. Květen 2019
Česko-dánské dny vody 2019 přispěly k rozvoji další spolupráce mezi českými a dánskými institucemi a firmami.
3. Květen 2019
SOVAK ČR připravil ve spolupráci se SMO ČR Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury, které je určené především pro obce a malá města. Materiál byl zveřejněn jako příloha časopisu Moderní obec č. 4/2019.
10. Duben 2019
Svaz vodního hospodářství ČR spolu se SOVAK ČR, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 22. března 2019 v Kongresovém centru Praha již 24. celostátní setkání vodohospodářů při příležitosti oslav Světového dne vody.
15. Březen 2019
Dne 13.3.2019 byl na 27. schůzi Poslanecké sněmovny projednán Senátem vrácený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk 206/5).