7. Červen 2022
Ve dnech 23. 5.–26. 5. 20222 se v hotelu Dvořák v Táboře po nucené kovidové pauze konala konference Pitná voda.
20. Duben 2022
Předkládáme základní informace k soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021 a popis oceněných a přihlášených staveb. Mediálním partnerem soutěže byl časopis Sovak.
14. Duben 2022
Týmu z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) se podařilo vyvinout a verifikovat svou vlastní metodu pro průkaz přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách.
12. Duben 2022
Dne dne 22. března 2022 během setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze ke Světovému dnu vody 2022 byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2021.
30. Březen 2022
Ve dnech 8. – 9. 3. 2022 se konal již XXVI. ročník konference Nové metody a postupy při provozování ČOV, který byl opět uspořádán jako Memoriál Ing. Jakuba S. Čecha. CSc. Mediálním partnerem byl časopis Sovak.
17. Únor 2022
Dne 15. 12. 2021 Evropská komise (EK) zveřejnila návrh nařízení, které má zvýšit znalosti o zdrojích emisí metanu z energetických činností a napomoci k jejich postupnému omezování.
22. Listopad 2021
Časopis Sovak byl mediálním partnerem akce pořádané společností ENVI-PUR dne 8. 11. 2021 v Táboře. Tématem byla problematika hospodaření s vodou v průmyslových podnicích v kontextu vodních auditů.
19. Listopad 2021
Dne 11. 11. 2021 se  v Praze konala mezinárodní konference Počítáme s vodou 2021 s tématem CELOSTNÍ POHLED NA MĚSTO PŘI PLÁNOVÁNÍ MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY. Časopis Sovak byl mediálním partnerem konference.
1. Listopad 2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil na svých internetových stránkách přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013 a 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2022.
1. Říjen 2021
Dne 1. 10. 2021 byly na webové stránce Ministerstva financí publikovány závazné formuláře pro kalkulaci ceny vody pro rok 2022.
29. Září 2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (bazický rok 2005=100 a bazický rok 2015 = 100).
20. Září 2021
Na webové stránce Ministerstva financí byly publikovány příručka a formuláře k cenové regulaci v oboru VaK.