1. Říjen 2021
Dne 1. 10. 2021 byly na webové stránce Ministerstva financí publikovány závazné formuláře pro kalkulaci ceny vody pro rok 2022.
29. Září 2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (bazický rok 2005=100 a bazický rok 2015 = 100).
20. Září 2021
Na webové stránce Ministerstva financí byly publikovány příručka a formuláře k cenové regulaci v oboru VaK.
22. Červen 2021
SOVAK ČR ve spolupráci s CzWA a DHI a.s. uspořádal dne 17. 6. 2021 seminář Digitální voda, nejenom s ohledem na dané téma v on-line podobě.
21. Červen 2021
Oxid dusný (N2O) je znám veřejnosti jako „rajský plyn“. Tato asociace je ovšem hodně zavádějící, protože z pohledu příčin klimatických změn se jedná o jednu z nejvýznamnějších negativně působících látek na vznik takzvaného skleníkového efektu.
17. Červen 2021
Dne 10. 5. 2021 proběhlo jednání zástupců SOVAK ČR, MZe, UNMZ, ČMI a spol. XYLEM ve věci ověřovacích lhůt vodoměrů.
9. Červen 2021
Dne 18. května se konal webinář pořádaný Sdružením oboru vodovodů a kanalizací, z.s., který si vzal za téma vedení majetkové evidence.
13. Květen 2021
Do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020 bylo přihlášeno celkem 15 staveb, z toho 4 v kategorii I (stavby náležející k oboru vodovodů a kanalizací) a 11 v kategorii II (stavby náležející k oboru vodních toků).
3. Květen 2021
Katedra Environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Ostrava nabízí jako jediná v ČR možnost prezenčního i kombinovaného studia v bakalářském programu Voda – strategická surovina a Technologie a hospodaření s vodou.
28. Duben 2021
V průběhu ledna vyšlo rozsáhlé dílo z pera Ing. Václava Pekaře, CSc., JAK NA POTRUBÍ, které komplexně pojednává problematiku výpočtů a projektování potrubí.
20. Duben 2021
SOVAK ČR ve spolupráci s iVodárenství připravil videoklip Voda v první linii.
31. Březen 2021
Dne 16. 2. 2021 proběhl webinář Využívání sociálních sítí a nových médií ve vodárenské praxi a jakých chyb se vyvarovat, který pořádalo Sdružení oboru vodovodů a komunikací, z.s., (SOVAK ČR).