14. Listopad 2023
V České republice začala vysílat první oborová televize – televize o vodě. Stanice iVodárenství TV je první a jediná české televize plně věnované tématu vody.
27. Březen 2023
V březnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise prováděcí nařízení k obsahu a formátu záznamů o aplikaci přípravků na ochranu rostlin (POR) podle nařízení 1107/2009/EU.
13. Únor 2023
Česká asociace pro vodu uspořádala dne 1. 2. 2023 odborný seminář na téma „Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou“.
10. Leden 2023
Byla přidána informace Ministerstva průmyslu a obchodu k pomoci firmám s vysokými cenami energií.
25. Listopad 2022
Další ročník konference Nové trendy v čistírenství, věnovaný zejména tematice čištění a znovu využívání průmyslových odpadních vod, legislativě a čištění komunálních vod, který 25 let pořádá ENVI-PUR, s.r.o., je za námi. Mediálním partnerem byl SOVAK ČR.
7. Říjen 2022
Ministerstvsto zemědělství informovalo o nově založené Ústřední komisi pro sucho, která zajistí lepší spolupráci mezi kraji v době mimořádného sucha.
20. Červenec 2022
SOVAK ČR uspořádal 29. 6. 2022 seminář Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda. Více než 90 účastníků mělo možnost seznámit se s praktickými aspekty metodického pokynu SFŽP ke zpoplatnění odlehčovacích zařízení.
18. Červenec 2022
SOVAK ČR se jako člen evropské asociace EurEau připojuje k vydanému stanovisku týkajícího se revize nastavení systému emisních povolenek, kompletní znění níže.
13. Červenec 2022
Konference Vodárenská infrastruktura a její financování konané dne 3. 5. 2022 v Praze se zúčastnilo více jak 130 účastníků, a to osobně nebo online formou. Mediálním partnerem byl časopis Sovak.
30. Červen 2022
V pražském Kongresovém centru se minulý týden sešli světoví odborníci na ztráty vody z vodovodního potrubí. Konala se totiž konference Water Loss 2022, kterou pořádá každé dva roky expertní skupina z mezinárodní asociace pro vodu (IWA).
7. Červen 2022
Ve dnech 23. 5.–26. 5. 20222 se v hotelu Dvořák v Táboře po nucené kovidové pauze konala konference Pitná voda.
20. Duben 2022
Předkládáme základní informace k soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021 a popis oceněných a přihlášených staveb. Mediálním partnerem soutěže byl časopis Sovak.