22. Listopad 2021
Časopis Sovak byl mediálním partnerem akce pořádané společností ENVI-PUR dne 8. 11. 2021 v Táboře. Tématem byla problematika hospodaření s vodou v průmyslových podnicích v kontextu vodních auditů.
19. Listopad 2021
Dne 11. 11. 2021 se  v Praze konala mezinárodní konference Počítáme s vodou 2021 s tématem CELOSTNÍ POHLED NA MĚSTO PŘI PLÁNOVÁNÍ MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY. Časopis Sovak byl mediálním partnerem konference.
1. Listopad 2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil na svých internetových stránkách přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013 a 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2022.
1. Říjen 2021
Dne 1. 10. 2021 byly na webové stránce Ministerstva financí publikovány závazné formuláře pro kalkulaci ceny vody pro rok 2022.
29. Září 2021
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (bazický rok 2005=100 a bazický rok 2015 = 100).
20. Září 2021
Na webové stránce Ministerstva financí byly publikovány příručka a formuláře k cenové regulaci v oboru VaK.
22. Červen 2021
SOVAK ČR ve spolupráci s CzWA a DHI a.s. uspořádal dne 17. 6. 2021 seminář Digitální voda, nejenom s ohledem na dané téma v on-line podobě.
21. Červen 2021
Oxid dusný (N2O) je znám veřejnosti jako „rajský plyn“. Tato asociace je ovšem hodně zavádějící, protože z pohledu příčin klimatických změn se jedná o jednu z nejvýznamnějších negativně působících látek na vznik takzvaného skleníkového efektu.
17. Červen 2021
Dne 10. 5. 2021 proběhlo jednání zástupců SOVAK ČR, MZe, UNMZ, ČMI a spol. XYLEM ve věci ověřovacích lhůt vodoměrů.
9. Červen 2021
Dne 18. května se konal webinář pořádaný Sdružením oboru vodovodů a kanalizací, z.s., který si vzal za téma vedení majetkové evidence.
13. Květen 2021
Do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020 bylo přihlášeno celkem 15 staveb, z toho 4 v kategorii I (stavby náležející k oboru vodovodů a kanalizací) a 11 v kategorii II (stavby náležející k oboru vodních toků).
3. Květen 2021
Katedra Environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Ostrava nabízí jako jediná v ČR možnost prezenčního i kombinovaného studia v bakalářském programu Voda – strategická surovina a Technologie a hospodaření s vodou.