31. Březen 2020
Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody se konal pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) Ing. Dany Balcarové dne 18. února 2020 v Praze.
25. Březen 2020
Již od roku 1993 je Organizací spojených národů stanoven 22. březen jako den, kdy je připomínána problematika vody prostřednictvím oslav Světového dne vody a letošním tématem byla Voda a změna klimatu.
20. Březen 2020
Dne 19. 3. 2020 Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo informaci o odkladu termínů ohlašovacích povinností soukromých i fyzických osob a to o 3 měsíce.
26. Únor 2020
Tato informace o zaměření letošního Světového dne vody je zpracována podle článku RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., z Ministerstva zemědělství, jehož úplné znění bude zveřejněno v č. 3 časopisu Sovak.
19. Únor 2020
Členové SOVAK ČR pořádají u příležitosti Světového dne vody (SDV) řadu akcí.
17. Únor 2020
Konferenci Financování vodárenské infrastruktury pořádá B.I.D. services s.r.o. a letos proběhl již 12. ročník dne 4. 2. 2020 v Hotelu DAP, Praha. Akci moderoval RNDr. Pavel Policar, MSc., ze společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
19. Prosinec 2019
Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze se dne 27. 11. 2019 proběhlo již 5. pokračování mezinárodní konference Počítáme s vodou, tentokrát s podtitulkem Revitalizace veřejných prostor se zapojením modro-zelené infrastruktury.
26. Listopad 2019
Dne 15. října 2019 se ve Valdštejnském paláci konal odborný seminář Pitná voda pro 3. tisíciletí pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Jiřího Oberfalzera.
21. Listopad 2019
Dne 20. 11. 2019 vyšla ve Sbírce zákonů dlouho očekávaná novela vyhlášky č. 437/2016 Sb.
11. Listopad 2019
Nová vodní linka pražské ÚČOV byla oceněna ve 27. ročníku prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2019.
25. Říjen 2019
Ve dnech 1.–5. října 2019 se v Praze konal 11. ročník mezinárodní IWA Eastern European Young Water Professionals Conference, na které se organizačně podílela česká kapitola Young Water Professionals a VŠCHT Praha.
23. Říjen 2019
Rok 2019 se pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., nesl ve znamení oslav stého výročí založení. Přípravy na tento, pro ústav významný rok, započaly již v roce 2018, kdy vzniklo logo k výročí.