21. Červen 2021
Oxid dusný (N2O) je znám veřejnosti jako „rajský plyn“. Tato asociace je ovšem hodně zavádějící, protože z pohledu příčin klimatických změn se jedná o jednu z nejvýznamnějších negativně působících látek na vznik takzvaného skleníkového efektu.
17. Červen 2021
Dne 10. 5. 2021 proběhlo jednání zástupců SOVAK ČR, MZe, UNMZ, ČMI a spol. XYLEM ve věci ověřovacích lhůt vodoměrů.
9. Červen 2021
Dne 18. května se konal webinář pořádaný Sdružením oboru vodovodů a kanalizací, z.s., který si vzal za téma vedení majetkové evidence.
13. Květen 2021
Do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020 bylo přihlášeno celkem 15 staveb, z toho 4 v kategorii I (stavby náležející k oboru vodovodů a kanalizací) a 11 v kategorii II (stavby náležející k oboru vodních toků).
3. Květen 2021
Katedra Environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Ostrava nabízí jako jediná v ČR možnost prezenčního i kombinovaného studia v bakalářském programu Voda – strategická surovina a Technologie a hospodaření s vodou.
28. Duben 2021
V průběhu ledna vyšlo rozsáhlé dílo z pera Ing. Václava Pekaře, CSc., JAK NA POTRUBÍ, které komplexně pojednává problematiku výpočtů a projektování potrubí.
20. Duben 2021
SOVAK ČR ve spolupráci s iVodárenství připravil videoklip Voda v první linii.
31. Březen 2021
Dne 16. 2. 2021 proběhl webinář Využívání sociálních sítí a nových médií ve vodárenské praxi a jakých chyb se vyvarovat, který pořádalo Sdružení oboru vodovodů a komunikací, z.s., (SOVAK ČR).
18. Březen 2021
Dne 17. 3. 2021 Evropská komise vydala doporučení pro členské státy k zavedení monitoringu odpadních vod na nátoku městských čistíren odpadních vod s kapacitou alespoň 150 tis. ekvivalentních obyvatel.
17. Březen 2021
​​​​​​​Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ .
27. Leden 2021
Dne 16. 12. 2020 uspořádal SOVAK ČR webinář Průvodce korporátním světem po novele zákona o obchodních korporacích. Problematiku přednášel Mgr. Ing. Ludvík Juřička, HAVEL & PARTNES s.r.o., který shrnul prezentovaná zásadní sdělení na akci.
21. Prosinec 2020
Dne 25. 11. 2020 proběhl online webinář Co je nového v legislativě oboru VaK?, který uspořádal SOVAK ČR. Seminář zahájila Ing. Zuzana Jonová, tajemnice spolku, a v krátkosti představila chystané vzdělávací aktivity SOVAK ČR.