29. Červen 2020
Seminář konaný dne 18. 6. 2020 v konferenčním sále na Novotného lávce v Praze 1 připravil SOVAK ČR ve spolupráci se členy komisí pro technickou normalizaci, pro čistírny odpadních vod a komise laboratoří.
29. Květen 2020
Vzhledem k ukončení nouzového stavu dne 17. 5. 2020 Ministerstvo zdravotnictví ruší platnost doporučení vydaného dne 17. 3. 2020 pod č. j. MZDR 12078/2020-1/OVZ.
28. Květen 2020
Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., spolu se SOVAK ČR vyhlásily v listopadu 2019 soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019. Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v ČR.
21. Květen 2020
Dne 12. 5. 2020 proběhlo další jednání Národní koalice pro boj se suchem.
28. Duben 2020
Na podzim loňského roku rozhodlo představenstvo SOVAK ČR o vydání vysoce odborně specializované publikace Biologická kontrola čistíren odpadních vod. 
31. Březen 2020
Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody se konal pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) Ing. Dany Balcarové dne 18. února 2020 v Praze.
25. Březen 2020
Již od roku 1993 je Organizací spojených národů stanoven 22. březen jako den, kdy je připomínána problematika vody prostřednictvím oslav Světového dne vody a letošním tématem byla Voda a změna klimatu.
20. Březen 2020
Dne 19. 3. 2020 Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo informaci o odkladu termínů ohlašovacích povinností soukromých i fyzických osob a to o 3 měsíce.
26. Únor 2020
Tato informace o zaměření letošního Světového dne vody je zpracována podle článku RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., z Ministerstva zemědělství, jehož úplné znění bude zveřejněno v č. 3 časopisu Sovak.
19. Únor 2020
Členové SOVAK ČR pořádají u příležitosti Světového dne vody (SDV) řadu akcí.
17. Únor 2020
Konferenci Financování vodárenské infrastruktury pořádá B.I.D. services s.r.o. a letos proběhl již 12. ročník dne 4. 2. 2020 v Hotelu DAP, Praha. Akci moderoval RNDr. Pavel Policar, MSc., ze společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
19. Prosinec 2019
Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze se dne 27. 11. 2019 proběhlo již 5. pokračování mezinárodní konference Počítáme s vodou, tentokrát s podtitulkem Revitalizace veřejných prostor se zapojením modro-zelené infrastruktury.