2. Leden 2019
Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal výkladové stanovisko, kterým blíže specifikuje omezující podmínky, za kterých je možné čerpat podporu pro výrobny energie z obnovitelných zdrojů.
20. Prosinec 2018
Ve zcela zaplněném sále Novoměstské radnice v Praze se dne 23. 10. 2018 konalo již 4. pokračování mezinárodní konference Počítáme s vodou.
28. Listopad 2018
SOVAK ČR již pošestnácté uspořádal dvoudenní oborovou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, která letos proběhla ve dnech 6.–7. listopadu 2018 V Brně v Orea Hotel Voroněž.
27. Listopad 2018
Dne 25.11.2018 vydal Odbor ochrany vod MŽP očekávané sdělení k poplatkové povinnosti za odběr vod podzemních a vypouštění odpadních vod do vod povrchových na rok 2019.
9. Listopad 2018
V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) došlo ke změně definice osvobození od dílčích poplatků, které je nově definováno v § 89c.
13. Září 2018

SOVAK ČR upozorňuje, že termín pro předání výsledků o jakosti surové vody za rok 2017 byl prodloužen do 30. 10. 2018.

7. Září 2018

Jak informoval Státní fond životního prostředí ČR, od 1. září je otevřena speciální dotační výzva v Národním programu Životní prostředí.

27. Srpen 2018

Letošní období sucha v České republice se již řadu týdnů projevuje nedostatkem vody pro některé individuální systémy zásobování obyvatel pitnou vodou.

27. Srpen 2018

Systém pro předávání výsledků jakosti surové vody bude od 3. 9. 2018 dostupný na adrese: http://surovavoda.chmi.cz.

31. Červenec 2018

Státní zdravotní ústav zveřejnil 11. 7. 2018 Zprávu o kvalitě pitné vody v ČR za rok 2017.

31. Květen 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky měla dne 29. 5. 2018 na programu své 13. schůze i novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který jí byl vrácen Senátem. Poslanecká sněmovna rozhodnutí Senátu přehlasovala a schválen tak byl finální…

21. Květen 2018

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. platná od 1. 11. 2017, uložila výrobcům a dodavatelům pitné vody pro veřejné zásobování novou povinnost, a to zpracovat tzv. posouzení rizik (rizikovou analýzu systému zásobování, v zahraničí…