7. Září 2018

Jak informoval Státní fond životního prostředí ČR, od 1. září je otevřena speciální dotační výzva v Národním programu Životní prostředí.

27. Srpen 2018

Letošní období sucha v České republice se již řadu týdnů projevuje nedostatkem vody pro některé individuální systémy zásobování obyvatel pitnou vodou.

27. Srpen 2018

Systém pro předávání výsledků jakosti surové vody bude od 3. 9. 2018 dostupný na adrese: http://surovavoda.chmi.cz.

31. Červenec 2018

Státní zdravotní ústav zveřejnil 11. 7. 2018 Zprávu o kvalitě pitné vody v ČR za rok 2017.

31. Květen 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky měla dne 29. 5. 2018 na programu své 13. schůze i novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který jí byl vrácen Senátem. Poslanecká sněmovna rozhodnutí Senátu přehlasovala a schválen tak byl finální…

21. Květen 2018

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. platná od 1. 11. 2017, uložila výrobcům a dodavatelům pitné vody pro veřejné zásobování novou povinnost, a to zpracovat tzv. posouzení rizik (rizikovou analýzu systému zásobování, v zahraničí…

15. Květen 2018

SOVAK ČR upozorňuje, že Energetický regulační úřad vydal dne 9. 5. 2018 výkladové stanovisko č. 5/2018, které se týká podpory elektřiny z KVET vyrobené v období od 1. ledna 2017 až 31. března 2017 a možnosti zahrnutí provozních hodin kogenerační…

27. Duben 2018

Dne 2. 5. 2018 bude zahájen oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů. V oboru VaK se problematika nebezpečných odpadů týká především vybraných druhů čistírenských kalů a produktů mechanického předčištění odpadních vod. SEPNO je…

13. Duben 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 11. 4. 2018 projednala ve 3. čtení novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, včetně řady pozměňovacích návrhů. Novela zákona, která přináší především tyto změny, byla přijata včetně následujících…

10. Duben 2018

Operátor trhu s elektřinou („OTE“) na svých stránkách dne 4. 4. 2018 zveřejnil informaci, že podmínkou výplaty podpory OZE je splnění informační povinnosti vůči operátorovi dle § 11a odst. 7 písm. a) a odst. 8 zákona č. 165/2012 Sb. Pokud nebudou…

5. Duben 2018

Na pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která bude zahájena v úterý 10. dubna, je zařazeno i 3. čtení vládní novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Poslanecká sněmovna tak bude rozhodovat i o přijetí řady pozměňovacích…

5. Září 2017

S využitím podkladů MUDr. Františka Kožíška, CSc. ze Státního zdravotního ústavu vydává SOVAK ČR materiál k rizikům spojeným s využíváním srážkových/recyklovaných vod v domácnostech a jiných pobytových prostorách.