29. Květen 2019
Pod záštitou Hospodářské komory České republiky proběhne konference s názvem Family Business Governance aneb rozhodování a komunikace v rodinné firmě, kterou pořádá Centrum pro rodinné firmy při Vysoké škole ekonomické v Praze.
3. Květen 2019
Za účasti tří členů vlády, včetně premiéra Andreje Babiše, byla 2. května v podvečer slavnostně zahájena výstava Voda a civilizace na pražské Kampě.
10. Duben 2019
Server Vodárenství.cz věnoval v několika svých článcích pozornost 23. ročníku Mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2019, která proběhla 14. a 15. 3. v prostorách Interhotelu Moskva ve Zlíně. Konference se zúčastnili i představitelé SOVAK ČR.
19. Březen 2019
ČVUT v Praze v rámci projektu RIRIZIBE (Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů; registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649; řešitelka projektu doc. RNDr. D. Procházková, DrSc.) připravuje průřezový doktorský program.
14. Únor 2019
V termínu 17.–19. 3. 2019 proběhne podnikatelská mise do Alžírska s hlavním zaměřením na vodohospodářství, sanitaci, odpadové hospodářství a krajinářství.
4. Únor 2019
Asociace pro vodu ČR letos v září opět pořádá v pořadí již 13. bienální konferenci VODA 2019.
18. Říjen 2018
Pod záštitou ministra zemědělství M. Tomana a ministra životního prostředí R. Brabce vyhlašuje SVH ve spolupráci se SOVAK ČR soutěž Vodohospodářská stavba roku 2018.
26. Září 2018
Dne 7. září 2018 ve Španělském sále Pražského hradu byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Nejlepší starosta 2014–2018, kterou již podruhé uspořádal Svaz měst a obcí ČR.
25. Květen 2018
Hospodářská komora ČR provedla ve dnech 22. a 23. května 2018 dvoudenní šetření mezi podnikateli, svými členy, ohledně zavádění opatření souvisejících s GDPR. Zapojilo se 459 podnikatelů všech velikostí a napříč obory podnikání.
13. Říjen 2017
Pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2017.
3. Červenec 2017
V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (PS PČR) proběhl 26. června odborný seminář. Seminář se konal pod záštitou místopředsedy PS PČR Ing. Jana Bartošky a spolupořádal ho Organizačně správní institut, o. p. s. a SOVAK ČR.
23. Březen 2017
Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. (SVH, z.s.) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) vyhlásily dne 22. března v rámci oslav Světového dne vody 2017 v Kongresovém centru Praha výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2016.