23. Květen 2022
Do životního prostředí, tedy i do povrchových a podzemních vod, může vstupovat celá řada látek, které mají vliv na kvalitu vody. Jednu z těchto skupin pak tvoří tzv. mikropolutanty.
12. Květen 2022
Seminář Komunikace obsahově komplikovaných a krizových témat v médiích a na sociálních sítí uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., 21. dubna v Praze.
26. Duben 2022
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 10 publikací a 1 DVD
14. Duben 2022
Tým SOVAK ČR přeje všem svým členům i obchodním partnerům klidné Velikonoce a především pevné zdraví.
11. Duben 2022
SOVAK ČR se v dubnu zabývá třemi materiály, k nimž členové mohou zasílat připomínky.
7. Duben 2022
Na webových stránkách byla nově upravena rubrika Informační servis.
5. Duben 2022
Členové SOVAK ČR se mohou aktuálně vyjádřit k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Připomínky lze zasílat do 10. 4. 2022.
4. Duben 2022
Profesor Grau se narodil 4. 4. 1932 v Hořicích v Podkrkonoší, kde je také od roku 2017 čestným občanem.
1. Duben 2022
Dne 24. 3. 2022 proběhl seminář Rozvoj a další směřování webových stránek SOVAK ČR s podtitulem Význam webu v komunikaci mezi členy SOVAK ČR. Představeny byly jak obsahová náplň portálu, tak i jeho specifické funkce a vývoj v posledních letech.
28. Březen 2022
SOVAK ČR, s cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné a státní správy, bude pro velký zájem otevírat již pošesté v květnu tohoto roku studijní program Provozovatel VaK I.