30. Březen 2020
Zapsaný spolek SOVAK ČR si zvolil k 31. 3. 2020 nového ředitele Ing. Viléma Žáka. Nahradil tak Ing. Oldřicha Vlasáka, který odstoupil na vlastní žádost, odchází do důchodu, a který funkci ředitele vykonával 5 let.
30. Březen 2020
Platformu SPOJUJEME ČESKO připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest.
27. Březen 2020
Dne 24. 3. 2030 aktualizoval Státní zdravotní ústav stanovisko pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami (zejména roušky, respirátory, rukavice).
23. Březen 2020
Kvůli pandemii koronaviru je v současné době na trhu nedostatek dezinfekčních prostředků. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími resorty situaci intenzivně řeší. A to jak přednostní dodávky, tak zajištění potřebné výroby.
18. Březen 2020
K situaci Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu.
13. Březen 2020
Ministerstvo zdravotnictví zprovoznilo v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice nové webové stránky. Byly vytvořeny i rubriky ke COVID-19 na webech SOVAK ČR a SMO ČR.
13. Březen 2020
V souvislosti s nařízením vlády ze dne 12. 3. 2020 jsou odkládány nebo rušeny vodohospodářské akce, sledujte tedy webové stránky pořadatelů akcí.
28. Leden 2020
Dne 22.1. 2020 SOVAK ČR uspořádal workshop s názvem Otázky a odpovědi k poplatkové agendě dle zákona o vodách za rok 2019.
21. Leden 2020
Státní fond životního prostředí ČR apeluje na žadatele, aby nepodcenili čas nezbytný pro přípravu řádného výběrového řízení a počítali s tím, že se kompletní dokumentace předkládá ještě SFŽP ČR k umožnění ex-ante kontroly.
16. Leden 2020
Zahájení a 1. soustředění proběhne 21.–22. 5. 2020.
8. Leden 2020
Vodárenský sektor se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovní sil a je proto důležité věnovat pozornost osvětě, či vyzkoušet při náboru zaměstnanců i nové moderní techniky, ke kterým patří například inzerce nabídky zaměstnání přes sociální sítě.
4. Listopad 2019
Dne 27. 11. 2019 se bude konat mezinárodní konference Počítáme s vodou.