17. Květen 2023
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru VaK. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.
11. Květen 2023
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při rozporu s kanalizačním řádem.
10. Květen 2023
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při stanovení výše stočného.
19. Duben 2023
Při příležitosti konání 22. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE byla vyhlášena soutěž o nejlepší exponáty ZLATÁ VOD-KA, přihlášku lze posílat do 10. 5.
13. Duben 2023
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., zpracovalo výroční zprávu za rok 2022. Zkrácená verze je ke stažení v rubrice Výroční zprávy.
13. Duben 2023
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru VaK. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.
6. Duben 2023
Krásné Velikonoce a slunečné dny přeje tým SOVAK ČR.
31. Březen 2023
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) vyhlašuje 17. ročník VODÁRENSKÉ SOUTĚŽE ZRUČNOSTI, který proběhne ve dnech 23.–24. 5. 2023 v rámci 22. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE v PVA EXPO Praha-Letňany.
21. Březen 2023
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru VaK. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.
20. Březen 2023
Mezinárodní konference Počítáme s vodou 2022 s podtitulem Přístupy k implementaci modro-zelené infrastruktury představila účastníkům různé úhly pohledu na problematiku, který s klimatickou změnou stále nabývá na významu.
15. Březen 2023
SOVAK ČR, s cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné a státní správy, opět otevírá od května 2023 do května 2024 studijní program PROVOZOVATEL VODOVODŮ A KANALIZACÍ I.
14. Březen 2023
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) vyhlásilo při příležitosti konání 22. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2023 čtrnáctý  ročník VODA 2023. Tématem letošního ročníku fotosoutěže je „Kudy teče voda“.