18. Leden 2019
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) vyhlašuje při příležitosti konání 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019 dvanáctý ročník soutěže VODA 2019. Tématem letošního ročníku fotosoutěže jsou „Vodní skvosty“.
14. Září 2018

SOVAK ČR vydává Příručku provozovatele stokové sítě, která je nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá touto problematikou. Tisk zajistilo nakladatelství a vydavatelství Medim, spol. s r.o.

16. Červenec 2018

Týdenní stolní kalendář dodavatelů výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací, který vydává SOVAK ČR, má již dlouholetou tradici. I Vaše firma může mít reklamu v dalším vydání kalendáře pro rok 2019. Kalendář je celobarevný na ušlechtilém matném…

12. Červen 2018

Představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) zvolilo 12. 6. 2018 nového předsedu představenstva Ing. Miloslava Vostrého. Nahradil tak odstupujícího předsedu Ing. Františka Baráka, ředitele společnosti Vodovody a kanalizace…

28. Květen 2018

V souvislosti se vstupem v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) si vám dovolujeme oznámit, že náš spolek Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., jako správce osobních údajů, jmenoval pověřence pro ochranu…

25. Duben 2018

Ve dnech 10.–11. dubna proběhl ve Žďáru nad Sázavou III. ročník konference Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury určené nejen pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Konferenci uspořádal SOVAK ČR ve spolupráci s…

13. Duben 2018

V srpnu minulého roku SOVAK ČR na svých stránkách informoval o novelizaci zákona č. 181/2014 Sb., kterou se zavádí institut „základní služba“, kterou se rozumí služba, jejíž poskytování je závislé na sítích elektronických komunikací nebo informačních…

27. Březen 2018

Oslav organizace Světového dne vody 2018 v České republice se ujal Svaz vodního hospodářství ČR, který uspořádal profesní a kulturní akce k připomenutí SDV společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR. Tradiční odborné setkání…

4. Srpen 2017

SOVAK ČR zahájil opět práce na přípravě již 14. vydání tradičního týdenního stolního kalendáře dodavatelů výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací. Tento kalendář připravujeme v nákladu 3 000 ks a je distribuován nejen všem členům našeho spolku…

20. Červen 2017

V současné době jsme dokončili aktualizaci brožury VODÁRENSTVÍ 2017, která je součástí Sborníku vybraných předpisů BOZP. V rámci informační a poradenské činnosti jsme všem řádným členům SOVAK ČR zaslali jeden výtisk zdarma.

19. Červen 2017

Letošní ročník soutěže Zlatá VOD-KA přilákal řadu vystavovatelů, kteří přihlásili celkem 15 velmi zajímavých exponátů. Porota ve složení Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M, Ing. Milan Koníř a doc. Ing. David Stránský, Ph. D. tak měla nelehkou práci,…