22. Duben 2020
SOVAK ČR v sekci Informace pro členy nově zřídil kategorii Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě, kde řádní členové mohou nahlédnout na již ukončená připomínková řízení, či sledovat průběh aktuálních legislativních návrhů.
20. Duben 2020
SOVAK ČR zprovoznil na svých stránkách novou službu – Vodárenskou burzu. Řádní členové SOVAK ČR zde mohou nabízet nebo shánět zboží či služby ve stejně orientovaném společenství firem velmi jednoduchým a administrativně nenáročným způsobem. 
7. Duben 2020
CzechInvest proto společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu spouští virtuální hackathon Hack the Crisis.
3. Duben 2020
Skvělou novinkou pro vodohospodáře, ať jsou to státní podniky povodí či jednotliví vlastníci veřejných vodovodů a kanalizací, je nedávné schválení vládou ČR úvěru pro Ministerstvo zemědělství  na financování vodohospodářských staveb.
2. Duben 2020
​​​​​​​Zásoba povrchové vody ve vodárenských i ostatních nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Většina významných nádrží je naplněna mezi 85 až 100 procenty.
30. Březen 2020
Zapsaný spolek SOVAK ČR si zvolil k 31. 3. 2020 nového ředitele Ing. Viléma Žáka. Nahradil tak Ing. Oldřicha Vlasáka, který odstoupil na vlastní žádost, odchází do důchodu, a který funkci ředitele vykonával 5 let.
30. Březen 2020
Platformu SPOJUJEME ČESKO připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest.
27. Březen 2020
Dne 24. 3. 2030 aktualizoval Státní zdravotní ústav stanovisko pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami (zejména roušky, respirátory, rukavice).
23. Březen 2020
Kvůli pandemii koronaviru je v současné době na trhu nedostatek dezinfekčních prostředků. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími resorty situaci intenzivně řeší. A to jak přednostní dodávky, tak zajištění potřebné výroby.
18. Březen 2020
K situaci Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu.
13. Březen 2020
Ministerstvo zdravotnictví zprovoznilo v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice nové webové stránky. Byly vytvořeny i rubriky ke COVID-19 na webech SOVAK ČR a SMO ČR.
13. Březen 2020
V souvislosti s nařízením vlády ze dne 12. 3. 2020 jsou odkládány nebo rušeny vodohospodářské akce, sledujte tedy webové stránky pořadatelů akcí.