28. Leden 2021
Inzerujte prostřednictvím webových stránek Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s.
26. Leden 2021
V souladu s uzavřenou smlouvou na zajištění činností a služeb informačního, poradenského a vzdělávacího charakteru byl připraven materiál Rozsah poskytnuté odborné činnosti v roce 2020, který naleznou řádní členové SOVAK ČR v rubrice Informace pro členy.
13. Leden 2021
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. V současné době SOVAK ČR nabízí 13 publikací a 1 DVD.
15. Prosinec 2020
SOVAK ČR se zabýval v měsíci listopadu materiály a legislativními návrhy.
30. Listopad 2020
SOVAK ČR nabízí v současné době třináct odborných publikací a jedno DVD. Obohaťte si svoji knihovnu.
24. Listopad 2020
SOVAK ČR dlouhodobě podporuje obecný a bezplatný přístup k právně závazným oborovým normám mimo jiné i v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací.
10. Listopad 2020
SOVAK ČR se zabývá v listopadu návrhy vyhlášek.
10. Listopad 2020
Představenstvo SOVAK ČR rozhodlo svým usnesením dne 26. 10. 2020 o zrušení konání 22. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE.
16. Říjen 2020
SOVAK ČR se zabýval návrhy vyhlášek a dotazníkem Evropské unie.
7. Říjen 2020
SOVAK ČR se zabývá návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, a návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod.
7. Říjen 2020
Dne 23. září uspořádal SOVAK ČR online webinář Aktuální problematika regulace oboru vodovodů a kanalizací.
23. Září 2020
SOVAK ČR zveřejnil na webových stránkách ve skryté části webu pro řádné členy v kategorii Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě v rubrice Informace pro členy uplatněné připomínky.