15. Prosinec 2020
SOVAK ČR se zabýval v měsíci listopadu materiály a legislativními návrhy.
30. Listopad 2020
SOVAK ČR nabízí v současné době třináct odborných publikací a jedno DVD. Obohaťte si svoji knihovnu.
24. Listopad 2020
SOVAK ČR dlouhodobě podporuje obecný a bezplatný přístup k právně závazným oborovým normám mimo jiné i v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací.
10. Listopad 2020
SOVAK ČR se zabývá v listopadu návrhy vyhlášek.
10. Listopad 2020
Představenstvo SOVAK ČR rozhodlo svým usnesením dne 26. 10. 2020 o zrušení konání 22. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE.
16. Říjen 2020
SOVAK ČR se zabýval návrhy vyhlášek a dotazníkem Evropské unie.
7. Říjen 2020
SOVAK ČR se zabývá návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, a návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod.
7. Říjen 2020
Dne 23. září uspořádal SOVAK ČR online webinář Aktuální problematika regulace oboru vodovodů a kanalizací.
23. Září 2020
SOVAK ČR zveřejnil na webových stránkách ve skryté části webu pro řádné členy v kategorii Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě v rubrice Informace pro členy uplatněné připomínky.
17. Září 2020
SOVAK ČR připravuje připomínky k návrhu zákona, návrhům nařízení vlády a dotazníkům Evropské unie.
15. Září 2020
SOVAK ČR aktuálně připravuje připomínky k návrhu zákona a návrhu vyhlášky.
31. Srpen 2020
Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., (SVH ČR, z.s.) rozhodlo o zrušení plánovaného společenského setkání vodohospodářů k připomenutí Světového dne vody 2020, , které se mělo konat dne 21. 9. 2020.