27. Březen 2023
Dne 18. 3. 2023 zveřejnila Česká televize reportáž, která analyzovala trend v množství nepoužitých léčiv, vrácených spotřebiteli do lékáren k ekologické likvidaci.
3. Březen 2021
Směrnice o čistírenských kalech je doplňujícím právním předpisem směrnice o čištění odpadních vod, zohledňuje však pouze jeden způsob využití čistírenského kalu, a to využití v zemědělství. Stanovisko ke směrnici připravili zástupci SOVAK ČR v EurEau.
13. Červenec 2020
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., vítá rozšíření počtu území, chráněných pro akumulaci povrchových vod, na celkový počet 86.
3. Duben 2020
Potenciál kontaminace COVID 19 je na provozované vodárenské infrastruktuře naprosto minimální.
30. Září 2019
S blížícím se koncem roku jsou postupně uvolňovány souhrnné zprávy jednotlivých ministerstev či zodpovědných organizací hodnotící vodní hospodářství a obor vodovodů a kanalizací v ČR za rok 2018.
31. Červenec 2019
Vláda na svém jednání dne 30. 7. 2019 zamítla poslanecký návrh novely Listiny základních práv a svobod, sněmovní tisk č. 549. SOVAK ČR zaujal k návrhu následující postoj.
26. Červen 2019
Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá a Marie Pěnčíková) předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, sněmovní tisk č. 508.
14. Červen 2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o metrologii, který nahrazuje stávající zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
15. Duben 2019
V návaznosti na evidované dotazy vydává SOVAK ČR následující stanovisko.
5. Duben 2019
Ve světle některých alarmujících vyjádření o nedostatečné kvalitě kohoutkové vody a zastaralých sledovaných parametrech pokládáme za nutné uvést následující stanovisko.
3. Duben 2019
V březnu tohoto roku předložila skupina poslanců novelu zákona o ochraně ovzduší, sněmovní tisk č. 422.
4. Leden 2019
Dnem 1. ledna tohoto roku nabyl účinnosti zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.