3. Listopad 2022
Na čtyři aktuální témata, která v současnosti rezonují v rámci vodohospodářského oboru, se letos zaměřil programový výbor při přípravě již 20. ročníku významné odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022.
15. Září 2022
Vzájemnou spolupráci v oblasti řízení investic do životního prostředí dnes v Praze potvrdili podpisem memoranda ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák.
22. Březen 2022
Prioritou vodního hospodářství do následujících let je zajistit dostatečné a kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, pro energetiku, průmysl i zemědělství.
9. Listopad 2021
Dne 5. 11. 2021 proběhla závěrečná část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, Odpadní vody, a to za moderace Mgr. Michaely Vojtěchovské Šrámkové, Ph.D., odborné asistentky SOVAK ČR.
5. Listopad 2021
Směrnice EU pro pitnou vodu 2020/2184/ES, význam lesa pro klima, zpracování rizikové analýzy vodovodu, či smartmetering byly tématem dalšího dne webkonference.
3. Listopad 2021
19. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací pod záštitou ministra zemědělství pořádaný online ve dnech 2., 3. a 5. listopadu nabídl v prvním vysílacím dni zajímavý vhled do aktuální problematiky českého vodárenství, a to i v kontextu mezinárodním.
3. Listopad 2021
Poziční dokument schválený představenstvy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., a Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., byl představen dne 2. 11. 2021 na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací. 
5. Říjen 2021
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) v minulých dnech obdržel pro oblast bezpečnosti ocenění pod názvem „Bezpečná organizace“.
22. Březen 2021
V pondělí 22. března si svět připomíná význam vody prostřednictvím Světového dne vody, který byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen.
1. Únor 2021
Již deset měsíců se Česká republika, stejně jako zbytek světa, musí vyrovnávat s přítomností pandemie SARS-CoV 2 (covid-19) a po celou tuto dobu byla všem obyvatelům České republiky zajištěna dodávka pitné vody a odváděna a čištěna odpadní voda.
12. Listopad 2020
Dne  10. 11. 2020 proběhla poslední část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací Pitná voda, kterou pořádal SOVAK ČR.
6. Listopad 2020
Dne 5. 11. 2020 proběhla druhá část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, a to Odpadní voda.