31. Květen 2023
Převážně slunečné počasí si užili účastníci a diváci 17. ročníku Vodárenské soutěže zručnosti, kterou vyhlásil i organizačně zajistil SOVAK ČR. Tato již tradiční soutěž montérů byla součástí doprovodného programu výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2023.
31. Květen 2023
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) vyhlásilo při příležitosti konání 22. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2023 14. ročník fotografické soutěže VODA 2023.
30. Květen 2023
Letošní ročník výstavy VOD-KA 2023 přinesl i další soutěže, a to tradiční ocenění nejlepších a nejnápaditějších expozicí.
30. Květen 2023
V rámci 22. ročníku mezinárodní výstavy VOD-KA 2023 proběhla již tradiční soutěž s názvem Zlatá VOD-KA 2023. Letošní ročník představil celkem 16 exponátů – nominaci získalo šest z nich.
23. Květen 2023
Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY–KANALIZACE 2023 byla dne 23. 5. slavnostně zahájena v Praze na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR), akci organizuje Exponex, s.r.o.
22. Březen 2023
Mottem letošního Světového dne vody je „Accelerating change“, které můžeme přeložit jako „Urychlení změny“.
3. Listopad 2022
Na čtyři aktuální témata, která v současnosti rezonují v rámci vodohospodářského oboru, se letos zaměřil programový výbor při přípravě již 20. ročníku významné odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022.
15. Září 2022
Vzájemnou spolupráci v oblasti řízení investic do životního prostředí dnes v Praze potvrdili podpisem memoranda ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák.
22. Březen 2022
Prioritou vodního hospodářství do následujících let je zajistit dostatečné a kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, pro energetiku, průmysl i zemědělství.
9. Listopad 2021
Dne 5. 11. 2021 proběhla závěrečná část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, Odpadní vody, a to za moderace Mgr. Michaely Vojtěchovské Šrámkové, Ph.D., odborné asistentky SOVAK ČR.
5. Listopad 2021
Směrnice EU pro pitnou vodu 2020/2184/ES, význam lesa pro klima, zpracování rizikové analýzy vodovodu, či smartmetering byly tématem dalšího dne webkonference.
3. Listopad 2021
19. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací pod záštitou ministra zemědělství pořádaný online ve dnech 2., 3. a 5. listopadu nabídl v prvním vysílacím dni zajímavý vhled do aktuální problematiky českého vodárenství, a to i v kontextu mezinárodním.