14. Červen 2018

Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR, z.s., dlouhodobě upozorňuje na vysoké daňové zatížení vodného a stočného současnou 15% sazbou DPH a velice vítá uvažovaný návrh na snížení této sazby. Jedna ze základních životních potřeb – voda – by neměla být…

21. Březen 2018

Desítky akcí spojených s oslavami Světového dne vody připravují plošně po celé zemi vodohospodáři v ČR. Zájemci tak budou moci navštívit například běžně nepřístupné prostory přehradních nádrží nebo laboratoře a areály vodohospodářských společností a…

23. Leden 2018

Dne 23. ledna proběhla v sídle SOVAK ČR tisková konference Posezení nad vodou, již tradiční setkání, které Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., pořádá pro novináře. Hlavními tématy byly: Výše plateb za vodné a stočné v roce 2018 – meziroční…

15. Listopad 2017

Dne 7. listopadu v Clarion Congress Hotel Ostrava při příležitosti konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., tiskovou konferenci ke Stavu vodárenství v ČR a očekávanému vývoji. Aktuální…

15. Listopad 2017

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) dlouhodobě spolupracuje s řadou dalších odborných spolků a sdružení. Logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce s Hospodářskou komorou ČR (HK ČR), zejména na poli legislativní činnosti směřující…

14. Listopad 2017

S postupným rozvojem využívání jiných druhů vod než vody pitné (srážkové vody, šedé vody), ať již v průmyslu, či domácnostech, vzniká stále častěji potřeba jejich přesného měření. Příkladem může být dotační titul SFŽP ČR Dešťovka, který počítá s…

9. Listopad 2017

Úspěšně proběhla v Ostravě dvoudenní konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017, kterou uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Konference nabídla prostor k diskusím nad otázkami, které jsou nyní nejvíce v popředí zájmu odborné…

3. Listopad 2017

Ve dnech 7.-8. listopadu probíhá významná oborová konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 v Ostravě, kterou pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., a to již patnáctým rokem. První konference Provoz vodovodů a kanalizací proběhla v …

26. Říjen 2017

Dne 26. 10. 2017 podepsali zástupci dvou etablovaných institucí na trhu zabývajících se pitnou a odpadní vodou, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s., (SOVAK ČR) a Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA), memorandum o spolupráci. Za SOVAK ČR dokument……

23. Srpen 2017

Přestože se v poslední době objevují stále častěji varovné zprávy o výskytu pesticidů v podzemních a povrchových vodách, je třeba hned v úvodu zdůraznit, že se v žádném případě nejedná o zprávy nijak překvapivé a neočekávané. Problematice používání……

22. Srpen 2017

V sídle SOVAK ČR proběhla dne 22. srpna tisková konference Posezení nad vodou, již tradiční setkání, které Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., pořádá pro novináře. Hlavními tématy byly: „SOVAK ČR k novým dotačním titulům Ministerstva…

26. Květen 2017

Výstava VODOVODY-KANALIZACE:Jednou z největších výzev je suchoPraha 26. května 2017 - Že je vyrobit pitnou vodu, vyčistit ji, odkanalizovat a šetrně vrátit zpět do přírody náročný proces, ukázala návštěvníkům mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE…