30. Květen 2019
Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 byly oceňovány i expozice. K vítězným patřily stánky firmy Kamstrup A/S – organizační složka, ARKO TECHNOLOGY, a.s., a VAG, s.r.o. Cílem je zviditelnit zajímavé expozice a podpořit marketingovou a výstavářskou tvorbu.
28. Květen 2019
Jedno z regionálních kol soutěže žáků Středních odborných škol a Středních odborných učilišť, oboru Instalatér, pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zorganizoval Cech instalatérů ČR, z.s., ve spolupráci s pořadatelem výstavy VOD-KA.
28. Květen 2019
Na 21. ročníku výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 byly dne 22. 5. vyhlašovány výsledky soutěží ZLATÁ VODKA, o nejlepší expozici, i Vodárenské soutěže zručnosti a fotosoutěže VODA 2019.
23. Květen 2019
Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 proběhl zajímavý odborný program.
22. Květen 2019
Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE na výstaviště PVA Praha-Letňany byly vyhlášeny výsledky Vodárenské soutěže zručnosti.
21. Květen 2019
21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 byl slavnostně zahájen v úterý 21. 5. 2019 na výstavišti v Praze-Letňanech.
30. Leden 2019
Tisková konference SOVAK ČR Posezení nad vodou konaná dne 30. 1. se věnovala tématům - cenám vody a odlehčovacím komorám.
6. Listopad 2018
K aktuálním výzvám vodárenství se uskutečnila na významné oborové konferenci,kterou pořádá SOVAK ČR, tisková konference.
14. Červen 2018
Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR, z.s., dlouhodobě upozorňuje na vysoké daňové zatížení vodného a stočného současnou 15% sazbou DPH a velice vítá uvažovaný návrh na snížení této sazby. Jedna ze základních životních potřeb – voda – by neměla být…
21. Březen 2018
Desítky akcí spojených s oslavami Světového dne vody připravují plošně po celé zemi vodohospodáři v ČR. Zájemci tak budou moci navštívit například běžně nepřístupné prostory přehradních nádrží nebo laboratoře a areály vodohospodářských společností.
23. Leden 2018
Dne 23. ledna proběhla v sídle SOVAK ČR tisková konference Posezení nad vodou, již tradiční setkání, které Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., pořádá pro novináře.
15. Listopad 2017
Dne 7. listopadu v Clarion Congress Hotel Ostrava při příležitosti konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., tiskovou konferenci ke Stavu vodárenství v ČR a očekávanému vývoji.