28. Červen 2022
Titulní strana časopisu Sovak 6/2020 zachycuje nový věžový vodojem v Božicích na Znojemsku. Jde o jeden ze dvou věžových vodojemů vybudovaných v rámci zkapacitnění vodovodu SV Božice mezi lety 2019-2021.
31. Květen 2022
Titulní strana časopisu Sovak 5/2022 je věnována 150 letům péče o vodu ve městě Brně, výročí prezentují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
22. Duben 2022
Na titulní straně je zachyceno řídicí středisko, které v rámci projektu Hubgrade security vybudovala společnost Moravská vodárenská, a. s. Markéta Bártová v úvodním článku popisuje koncept zvoleného řešení.
23. Březen 2022
Na titulní straně čísla 3/2022 je zachycena nízkoteplotní sušárna na ČOV Přerov, technologie byla zvolena na základě studie, která myšlenku nízkoteplotního sušení kalů prověřila.
22. Únor 2022
Na titulní straně čísla 2/2022 je zachycena rekonstrukce potrubí pod řekou Chrudimkou a jeho napojení do vodojemu ve Slatiňanech, která byla součástí první etapy rekonstrukce Vodárenské soustavy východní Čechy.
25. Leden 2022
Na titulní straně čísla 1/2022 je zachycena dosazovací nádrž ČOV Náchod.
23. Prosinec 2021
Titulní strana čísla 12/2021 zobrazuje inspekční technologii při diagnostice stavu vodovodního přivaděče DN 800–DN 1 000, propojujícího ZV Kopanina – ZV Kožova hora.
25. Listopad 2021
Titulní strana čísla 11/2021 zobrazuje historickou a současnou podobu plzeňských čistíren odpadních vod (ČOV I a ČOV II). ČOV II Plzeň vznikala v letech 1989–1996 a více se o ní čtenáři dozvědí v úvodních textech.
25. Říjen 2021
Na titulní straně čísla 10/2021 je zachycen zemní vodojem Jesenice (u Rakovníka), 200 metrů krychlových, postavený 1905, v roce 2015 byla do vodojemu instalována membránová ÚV.
29. Září 2021
Na titulní straně čísla 9/2021 je zachyceno umělecké graffiti na armaturní stanici nedaleko řeky Vltavy v Českých Budějovicích Spletitá cesta vody, které připomíná 330 kilometrů dlouhou vodovodní síť, která se pod krajským městem nachází.
18. Srpen 2021
Titulní strana čísla 7-8/2021 je věnována věžovému vodojemu Moravská Huzová. Podrobnosti o jeho stavbě shrnuli v úvodním článku dvojčísla ředitel VHS SITKY, s. r. o., Antonín Kostrůnek, a vedoucí provozu vodovodů Jaroslav Pudel z této společnosti.
29. Červen 2021
Titulní strana čísla 6/2021 je věnována stavbě retenční nádrže Vinice pod Lochotínským parkem v Plzni. Projekt představuje v rozhovoru Ing. Jiří Kozohorský, MBA generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a. s.