30. Listopad 2022
Na titulní straně je zachycen rekonstruovaný zemní vodojem Žerčice.
27. Říjen 2022
Na titulní straně čísla 10/2022 je zachycena Úpravna vody Podolí. Číslo je věnováno generálním partnerům 20. ročníku odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022, kterými jsou Pražská vodohospodářská společnost a Pražské vodovody a kanalizace.
30. Září 2022
Na titulní stránce je zachycen vodojem Horní Kamenice, který spravuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Více o historii vodárenství v severních Čechách se dočtete v úvodním článku tohoto vydání.
29. Srpen 2022
Na titulní stránce je zachycena čistírna odpadních vod v Havířově, kterou spravuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Více o nových projektech této společnosti se dozvíte v úvodních článcích tohoto vydání.
28. Červen 2022
Titulní strana časopisu Sovak 6/2020 zachycuje nový věžový vodojem v Božicích na Znojemsku. Jde o jeden ze dvou věžových vodojemů vybudovaných v rámci zkapacitnění vodovodu SV Božice mezi lety 2019–2021.
31. Květen 2022
Titulní strana časopisu Sovak 5/2022 je věnována 150 letům péče o vodu ve městě Brně, výročí prezentují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
22. Duben 2022
Na titulní straně je zachyceno řídicí středisko, které v rámci projektu Hubgrade security vybudovala společnost Moravská vodárenská, a. s. Markéta Bártová v úvodním článku popisuje koncept zvoleného řešení.
23. Březen 2022
Na titulní straně čísla 3/2022 je zachycena nízkoteplotní sušárna na ČOV Přerov, technologie byla zvolena na základě studie, která myšlenku nízkoteplotního sušení kalů prověřila.
22. Únor 2022
Na titulní straně čísla 2/2022 je zachycena rekonstrukce potrubí pod řekou Chrudimkou a jeho napojení do vodojemu ve Slatiňanech, která byla součástí první etapy rekonstrukce Vodárenské soustavy východní Čechy.
25. Leden 2022
Na titulní straně čísla 1/2022 je zachycena dosazovací nádrž ČOV Náchod.
23. Prosinec 2021
Titulní strana čísla 12/2021 zobrazuje inspekční technologii při diagnostice stavu vodovodního přivaděče DN 800–DN 1 000, propojujícího ZV Kopanina – ZV Kožova hora.
25. Listopad 2021
Titulní strana čísla 11/2021 zobrazuje historickou a současnou podobu plzeňských čistíren odpadních vod (ČOV I a ČOV II). ČOV II Plzeň vznikala v letech 1989–1996 a více se o ní čtenáři dozvědí v úvodních textech.