27. Září 2023
Na obálce je zachycena komunitní čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě.
29. Srpen 2023
Na titulní straně je zachycena Čistírna odpadních vod Opava.
30. Červen 2023
Na titulní straně je zachycen vodojem Králův Dvůr s instalovanou základnovou stanicí systému FlexNet společnosti VaK Beroun.
29. Květen 2023
Na titulní straně je zachyceno autorizované měření průtoků odpadních vod ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
26. Duben 2023
Na titulní straně jsou zachyceny výstavní prostory během 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019.
30. Březen 2023
Na titulní stránce je zachyceno odvodňovací zařízení společnosti VODA CZ SERVICE, s. r. o.
21. Únor 2023
Na titulní straně je zachycena strojovna podtlakové kanalizace Petrovice.
25. Leden 2023
Na titulní straně je zachycena úpravna vody Plav.
22. Prosinec 2022
Na titulní straně je zachycena technologie na úpravně vody na Orlici v Hradci Králové – recirkulační čerpací stanice 1. stupně úpravy (flotace).
30. Listopad 2022
Na titulní straně je zachycen rekonstruovaný zemní vodojem Žerčice.
27. Říjen 2022
Na titulní straně čísla 10/2022 je zachycena Úpravna vody Podolí. Číslo je věnováno generálním partnerům 20. ročníku odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022, kterými jsou Pražská vodohospodářská společnost a Pražské vodovody a kanalizace.
30. Září 2022
Na titulní stránce je zachycen vodojem Horní Kamenice, který spravuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Více o historii vodárenství v severních Čechách se dočtete v úvodním článku tohoto vydání.