30. Březen 2023
Na titulní stránce je zachyceno odvodňovací zařízení společnosti VODA CZ SERVICE, s. r. o.
21. Únor 2023
Na titulní straně je zachycena strojovna podtlakové kanalizace Petrovice.
25. Leden 2023
Na titulní straně je zachycena úpravna vody Plav.
22. Prosinec 2022
Na titulní straně je zachycena technologie na úpravně vody na Orlici v Hradci Králové – recirkulační čerpací stanice 1. stupně úpravy (flotace).
30. Listopad 2022
Na titulní straně je zachycen rekonstruovaný zemní vodojem Žerčice.
27. Říjen 2022
Na titulní straně čísla 10/2022 je zachycena Úpravna vody Podolí. Číslo je věnováno generálním partnerům 20. ročníku odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022, kterými jsou Pražská vodohospodářská společnost a Pražské vodovody a kanalizace.
30. Září 2022
Na titulní stránce je zachycen vodojem Horní Kamenice, který spravuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Více o historii vodárenství v severních Čechách se dočtete v úvodním článku tohoto vydání.
29. Srpen 2022
Na titulní stránce je zachycena čistírna odpadních vod v Havířově, kterou spravuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Více o nových projektech této společnosti se dozvíte v úvodních článcích tohoto vydání.
28. Červen 2022
Titulní strana časopisu Sovak 6/2020 zachycuje nový věžový vodojem v Božicích na Znojemsku. Jde o jeden ze dvou věžových vodojemů vybudovaných v rámci zkapacitnění vodovodu SV Božice mezi lety 2019–2021.
31. Květen 2022
Titulní strana časopisu Sovak 5/2022 je věnována 150 letům péče o vodu ve městě Brně, výročí prezentují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
22. Duben 2022
Na titulní straně je zachyceno řídicí středisko, které v rámci projektu Hubgrade security vybudovala společnost Moravská vodárenská, a. s. Markéta Bártová v úvodním článku popisuje koncept zvoleného řešení.
23. Březen 2022
Na titulní straně čísla 3/2022 je zachycena nízkoteplotní sušárna na ČOV Přerov, technologie byla zvolena na základě studie, která myšlenku nízkoteplotního sušení kalů prověřila.