29. Září 2021
Na titulní straně čísla 9/2021 je zachyceno umělecké graffiti na armaturní stanici nedaleko řeky Vltavy v Českých Budějovicích Spletitá cesta vody, které připomíná 330 kilometrů dlouhou vodovodní síť, která se pod krajským městem nachází.
18. Srpen 2021
Titulní strana čísla 7-8/2021 je věnována věžovému vodojemu Moravská Huzová. Podrobnosti o jeho stavbě shrnuli v úvodním článku dvojčísla ředitel VHS SITKY, s. r. o., Antonín Kostrůnek, a vedoucí provozu vodovodů Jaroslav Pudel z této společnosti.
29. Červen 2021
Titulní strana čísla 6/2021 je věnována stavbě retenční nádrže Vinice pod Lochotínským parkem v Plzni. Projekt představuje v rozhovoru Ing. Jiří Kozohorský, MBA generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a. s.
20. Květen 2021
Titulní strana čísla 5/2021 je věnována Úpravně vody Želivka.
26. Duben 2021
Na titulní straně čísla 4/2021 je zobrazena Čistírna odpadních vod Opava. Projektům Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. jsou věnovány úvodní dva texty.
25. Březen 2021
Na titulní straně čísla 3/2021 je zobrazena Úpravna vody Meziboří. V úvodním textu čísla se Mgr. Mario Böhme, MBA, zaměřil na představení aktivit skupiny Severočeská voda.
24. Únor 2021
Na titulní straně čísla 2/2021 je zobrazena Čistírna odpadních vod v Bakově nad Jizerou. V úvodníku předseda redakční rady Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, a šéfredaktor Mgr. Jiří Hruška připomenuli, že časopis Sovak letos vychází již ve 30. ročníku.
25. Leden 2021
Časopis Sovak vstoupil letoškem do svého 30. ročníku. Na titulní straně čísla 1/2021 je zobrazena Plovoucí čerpací stanice surové vody na Vranovské přehradě.
21. Prosinec 2020
Na titulní straně čísla 12/2020 časopisu Sovak je zachycena ultrafiltrační jednotka na úpravně vody Svobodka, provozovaná Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a. s., (Vodakva).
20. Listopad 2020
Na titulní straně čísla 11/2020 časopisu Sovak je zachycena provozní budova Vody Červený Kostelec, s. r. o. Společnost představuje v článku Voda Červený Kostelec – jedna z mnoha malých vodáren jednatel a provozní ředitel Antonín Šlechta.
21. Říjen 2020
Na titulní straně čísla 10/2020 časopisu Sovak je zachycena Nová vodní linka ÚČOV Praha.
23. Září 2020
Na titulní straně čísla 9/2020 časopisu Sovak je zachycen vodojem Loděnice (Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.).