19. Srpen 2020
V druhém srpnovém týdnu přijel na návštěvu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., spolu s náměstkem Ing. Alešem Kendíkem, a generálním ředitelem Povodí Moravy, s.p., MVDr. Václavem Gargulákem.
18. Srpen 2020
Pracovní cestu s tématy vody a vodního hospodářství ve Středočeském a Plzeňském kraji absolvoval ministr zemědělství Miroslav Toman.
17. Duben 2020
V úterý 14. dubna 2020 představilo neformální sdružení akademiků, informatiků a techniků COVID19CZ v Kladně první originální plicní ventilátor CoroVent.
15. Duben 2020
V Králově Dvoře skupina dobrovolníků spustila projekt 3D tiskem proti viru http://3dtiskemprotiviru.cz. Denně na 3D tiskárnách vyrobí až 200 speciálních masek pro opakované použití, které jsou určeny převážně záchranářům, zdravotníkům a hasičům.
8. Duben 2020
Přes dvě stě obědů rozvezou denně zdarma Pražské vodovody a kanalizace, a. s., (PVK) seniorům zapojeným do projektu balené vody a do různých zdravotnických zařízení.
3. Duben 2020
Tisícovku unikátních ochranných štítů dnes dodali vodohospodáři ze Středočeských vodáren, a.s. a Vodáren Kladno – Mělník, a.s. (VKM) do nemocnice v Mělníku.
30. Březen 2020
Vedení vodohospodářské společnosti Středočeské vodárny a.s. již od minulého týdne spustilo službu pro své bývalé zaměstnance, kteří jsou v seniorském věku a patří v době současné pandemie do nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva.
20. Březen 2020
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zprovoznily pro příjem žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění vyjadřovací portál.
4. Prosinec 2019
Společnost Veolia získala zakázku na dodávku nové anaerobní čistírny odpadních vod a navazující bioplynové stanice pro největší provoz skupiny Princes, která je jednou z největších v oblasti výroby potravin a nápojů.
25. Listopad 2019
Téměř 91 % domácností hodnotí pozitivně činnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK Ostrava), 92 % dotazovaných příznivě hodnotí kvalitu pitné vody.
11. Listopad 2019
Vysokou spokojenost s úrovní služeb ukázal poslední průzkum spokojenosti, který pro vodárenské společnosti ze skupiny Veolia provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o.
27. Květen 2019
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., získaly za realizaci projektu Rekonstrukce úpravny vody Tlumačov – eliminace pesticidů v pitné vodě hlavní cenu jako nejlepší stavba roku 2018 Zlínského kraje v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.