5. Březen 2018

U příležitosti Světového dne vody 2018 pořádají členové SOVAK ČR odborné semináře, přednášky, soutěže a dny otevřených dveří na čistírnách odpadních vod a úpravnách vod, v některých případech i prohlídky podzemního vodojemu, či zatrubněného mlýnského…

17. Říjen 2017

Dne 12. října jednali v Hradci Králové zástupci společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ohledně nutnosti modernizace Vodárenské soustavy východní Čechy. Následně proběhla tisková konference, které…