27. Květen 2019
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., získaly za realizaci projektu Rekonstrukce úpravny vody Tlumačov – eliminace pesticidů v pitné vodě hlavní cenu jako nejlepší stavba roku 2018 Zlínského kraje v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.
8. Duben 2019
Přinášíme výsledky průzkumu mezi starosty českých obcí o rozvoji odpadní infrastruktury s ohledem na klimatické změny. Partnery bylo MZe, VUT v Brně a SOVAK ČR. Sponzorem průzkumu byla společnost WAVIN Ekoplastik s.r.o.
21. Únor 2019
Dne 22. března se koná každoročně Světový den vody (SDV) k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Mottem SDV 2019 je Leaving no one behinde.
5. Březen 2018

U příležitosti Světového dne vody 2018 pořádají členové SOVAK ČR odborné semináře, přednášky, soutěže a dny otevřených dveří na čistírnách odpadních vod a úpravnách vod, v některých případech i prohlídky podzemního vodojemu, či zatrubněného mlýnského…

17. Říjen 2017

Dne 12. října jednali v Hradci Králové zástupci společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ohledně nutnosti modernizace Vodárenské soustavy východní Čechy. Následně proběhla tisková konference, které…