8. Duben 2020
Přes dvě stě obědů rozvezou denně zdarma Pražské vodovody a kanalizace, a. s., (PVK) seniorům zapojeným do projektu balené vody a do různých zdravotnických zařízení.
3. Duben 2020
Tisícovku unikátních ochranných štítů dnes dodali vodohospodáři ze Středočeských vodáren, a.s. a Vodáren Kladno – Mělník, a.s. (VKM) do nemocnice v Mělníku.
30. Březen 2020
Vedení vodohospodářské společnosti Středočeské vodárny a.s. již od minulého týdne spustilo službu pro své bývalé zaměstnance, kteří jsou v seniorském věku a patří v době současné pandemie do nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva.
20. Březen 2020
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zprovoznily pro příjem žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění vyjadřovací portál.
4. Prosinec 2019
Společnost Veolia získala zakázku na dodávku nové anaerobní čistírny odpadních vod a navazující bioplynové stanice pro největší provoz skupiny Princes, která je jednou z největších v oblasti výroby potravin a nápojů.
25. Listopad 2019
Téměř 91 % domácností hodnotí pozitivně činnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK Ostrava), 92 % dotazovaných příznivě hodnotí kvalitu pitné vody.
11. Listopad 2019
Vysokou spokojenost s úrovní služeb ukázal poslední průzkum spokojenosti, který pro vodárenské společnosti ze skupiny Veolia provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o.
27. Květen 2019
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., získaly za realizaci projektu Rekonstrukce úpravny vody Tlumačov – eliminace pesticidů v pitné vodě hlavní cenu jako nejlepší stavba roku 2018 Zlínského kraje v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.
8. Duben 2019
Přinášíme výsledky průzkumu mezi starosty českých obcí o rozvoji odpadní infrastruktury s ohledem na klimatické změny. Partnery bylo MZe, VUT v Brně a SOVAK ČR. Sponzorem průzkumu byla společnost WAVIN Ekoplastik s.r.o.
21. Únor 2019
Dne 22. března se koná každoročně Světový den vody (SDV) k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Mottem SDV 2019 je Leaving no one behinde.
5. Březen 2018
U příležitosti SDV 2018 pořádají členové SOVAK ČR odborné semináře, přednášky, soutěže a dny otevřených dveří na čistírnách odpadních vod a úpravnách vod, v některých případech i prohlídky podzemního vodojemu, či zatrubněného mlýnského náhonu.
17. Říjen 2017
Dne 12. října jednali v Hradci Králové zástupci společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ohledně nutnosti modernizace Vodárenské soustavy východní Čechy.