3. Prosinec 2021
​​​​​​​V prosincovém čísle 12/2021 časopisu Moderní obec byl v článku „České vodárenství je na vysoké úrovni, ale čekají je těžké zkoušky“ shrnut průběh konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádal SOVAK ČR ve dnech 2., 3. a 5. 11. 2021.
3. Srpen 2021
Srpnové číslo časopisu Pro města a obce věnovalo svoji pozornost tématu vodohospodářství v textu „Vilém Žák: Spodní vody stále není dost“.
21. Leden 2021
Na iVodárenství.cz byl zveřejněn rozhovor s Ing. Jiřím Heřmanem, generálním ředitelem ČEVAK a.s., a členem představenstva SOVAK ČR.
4. Listopad 2020
Pro listopadové číslo časopisu Moderní obec připravil šéfredaktor Ivan Ryšavý rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem, zaměřený nejen na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací, dne 3. 11. 2020 zahájenou.
20. Srpen 2020
V srpnovém čísle časopisu Pro města a obec byl zveřejněn rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem, který připravila Zuzana Pacinová. Tématy rozhovoru byly kvalita pitné vody, sucho a nedostatek vody, či investice do vodohospodářské infrastruktury.
30. Červenec 2020
Na zajímavá témata zkušenosti vodohospodářů z pandemie a dlouhodobé sucho a jeho dopady na vodárenství byla uspořádána debata ve studiu iVodárenství.cz.
12. Květen 2020
Portál Vodárenství.cz zveřejnil rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem. Probírána byla mimo jiné témata prospěšnosti SOVAK ČR pro členskou základnu a opatření pro zvládání sucha.
24. Duben 2020
V dubnovém vydání časopisu Pro města a obce byl zveřejněn článek Zuzany Pacinové ohledně výše plateb za vodné a stočné i v souvislosti s aktuálním přesunem DPH za vodné a stočné do nižší sazby.
23. Duben 2020
Portál Komunální ekologie zveřejnil rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem. Rozhovor připravili Hana Tomášková a Pavel Mohrmann.
11. Únor 2020
Na serveru Lidovky.cz byl zveřejněn rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem „Vodné a stočné u nás není drahé, říká šéf vodárenského sdružení", který připravil redaktor Miroslav Petr.
31. Leden 2020
Server Komunální ekologie na svém webu zveřejnil anketu na téma nedostatku kvalifikovaného personálu ve vodárenství.
18. Prosinec 2019
Web Komunální ekologie oslovil Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), ta zodpověděla dotazy k aktuální problematice kalů a nakládání s nimi.