16. Červenec 2018

V červencovém čísle 7/2018 časopisu Moderní obec se redakce mimo jiné i na aktuální problematiku vlastnické struktury vodárenských společností a jejich různých podob. V rubrice Polemice na straně 7 byl dán prostor dvěma představitelům samosprávy Ing…

16. Květen 2018
Na webové stránce Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se objevil zajímavý článek Sucho v Česku – hledáme řešení. VŠCHT Praha zde upozornila na potřebu vyrovnávání se se suchem a s tím odpovídajícího zvyšování efektivity nakládání s vodou. Jednou…
10. Květen 2018

V časopise Moderní obec č. 5/2018 byl zveřejněn zajímavý článek od Barbory Bakošové Zviditelněné řeky přinášejí nový život, který upozorňuje na problematiku návratu vodních vodních toků do měst, a tedy zjednání nápravy situace, kdy řeky, či potoky…

10. Květen 2018

V časopise City: one č. 1/2018 byl zveřejněn rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Oldřichem Vlasákem, který připravil Petr Dolejš, redaktor City: one. Rozhovor se dotkl i změny modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy ředitel SOVAK ČR zdůraznil…

6. Březen 2018

Pořad internetové televize Stream.cz, který se zaměřuje na kvalitu produktů, se tentokrát věnoval testům pitné vody z vodovodů v České republice a kohoutková voda v nich obstála na výbornou, někde dosahuje až kvality kojenecké vody. Pro testování bylo…

27. Únor 2018

Aktuální číslo Odpadového fóra (č. 3/2018) věnovalo v několika článcích pozornost tématu sedimentů a kalů. Názor na oběhové hospodářství a obor vodovodů a kanalizací vyjádřil v rubrice Ohlasy čtenářů ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. Uvedl, že „…

8. Únor 2018
Aktuální číslo Informačního servisu (InS) Svazu měst a obcí ČR přineslo mimo jiné informaci o konferenci H2O uspořádané v loňském roce v prosinci vydavatelstvím MAFRA ve spolupráci s pobočným spolkem Svazu měst a obcí ČR. Konference se zúčastnil i…
2. Leden 2018
V časopise The Source 10/2017, který vydává International Water Association (IWA), vyšel pro řadu ekologů kontroverzní příspěvek Když se stromy stávají nepřítelem od autorky Helen Poulos, která se na Wesleyanské univerzitě v Connecticutu zabývá mimo jiné…
29. Listopad 2017
POLAR TV odvysílala 28. listopadu v Eko magazínu, týdeníku o ekologii a přírodě v Moravskoslezském kraji, reportáž z konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017. 
20. Říjen 2017
V časopise Moderní obec č. 10/2017 vyšel zajímavý článek „Česká voda do českých rukou? Hlavně to musí být ruce odpovědných profesionálů“. Text se zaměřil na některé aspekty, které s sebou přináší vlastnictví a provozování vodohospodářského majetku…
13. Září 2017
V srpnovém čísle časopisu Vodní hospodářství vyšel bilanční rozhovor s 1. místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem. Rozhovor se dotkl řady témat, pro zajímavost vybíráme následující vyjádření.
30. Srpen 2017

Dnešní Duel ve studiu Seznam.cz se zaměřil na dotační program Ministerstva životního prostředí Dešťovka. Diskuse se zúčastnil ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., Oldřich Vlasák a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr…