28. Leden 2019
Rozpočtový výbor Evropského parlamentu dne 13. 12. 2018 schválil průvodní zprávu k návrhu nového nařízení EU pro zlepšení ochrany fondů EU.
17. Leden 2019
Dne 15. 1. 2019 došlo k finální dohodě zástupců Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise na znění nové směrnice o jednorázových plastech, která bude předmětem schvalování v Evropském parlamentu letos na jaře.
26. Říjen 2018
České firmy se letos již počtvrté prezentovaly na odborné obchodní konferenci s názvem Aktuální problematika vodovodů a kanalizací, která se konala ve dnech 10.–14. 10. 2018 v chorvatském městě Pula.
26. Říjen 2018
Dne 23. 10. 2018 schválil Evropský parlament (300 hlasů pro, 98 proti a 274 EP nehlasovalo) na plenárním hlasování stanovisko k návrhu Evropské komise revize Směrnice o pitné vodě.
1. Říjen 2018
V červnu tohoto roku Evropská komise zveřejnila první návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody.
5. Červen 2018
Evropská komise od roku 2013 intenzivně pracuje na přípravě legislativy znovuvyužívání odpadních vod. Tlak na právní úpravu je možné sledovat jak přímo z Evropské komise, jmenovitě DG Envi, tak i ze strany zástupců některých členských států.
18. Květen 2018
Na jednání výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu na počátku tohoto roku byla ze strany Evropské komise prezentována 9. zpráva z implementace Směrnice o čištění městských odpadních vod č. 271/91/EHS (zpráva k dispozici zde). 
10. Květen 2018
Ve své poslední zprávě k implementaci Nitrátové směrnice informuje Evropská komise o skutečnosti, že v průběhu posledních 20 let došlo v Evropské unii k celkovému snížení zatížení povrchových i podzemních vod dusičnany.
26. Březen 2018
Ještě do 2. dubna 2018 lze zasílat připomínky k návrhu revize Směrnice o pitné vodě s deklarovaným cílem zlepšit kvalitu pitné vody a poskytnout veřejnosti lepší informovanost v této oblasti (viz dříve zveřejněný článek).
22. Březen 2018

Dne 21. 3. 2018 v předvečer Světového dne vody zveřejnila evropská asociace EurEau, ve které je SOVAK ČR řádným členem, souhrn údajů o vodohospodářské praxi v 27 členských státech Evropské unie, Velké Británii a Srbsku. Poskytování přístupu ke…

16. Březen 2018
Ve dnech 1.–2. března letošního roku se uskutečnilo první jednání komise evropské asociace provozovatelů vodohospodářské infrastruktury (EurEau) pro pitnou vodu. Podrobná zpráva ze zasedání komise je dostupná zde.
7. Březen 2018
Dne 6. 3. 2018 proběhl v Záhřebu odborný seminář s názvem „Představení českých vodohospodářských firem klíčovým partnerům a potenciálním klientům v Chorvatsku“, který zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku.