26. Říjen 2018
Dne 23. 10. 2018 schválil Evropský parlament (300 hlasů pro, 98 proti a 274 EP nehlasovalo) na plenárním hlasování stanovisko k návrhu Evropské komise revize Směrnice o pitné vodě.
1. Říjen 2018
V červnu tohoto roku Evropská komise zveřejnila první návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody.
5. Červen 2018
Evropská komise od roku 2013 intenzivně pracuje na přípravě legislativy znovuvyužívání odpadních vod. Tlak na právní úpravu je možné sledovat jak přímo z Evropské komise, jmenovitě DG Envi, tak i ze strany zástupců některých členských států.
18. Květen 2018
Na jednání výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu na počátku tohoto roku byla ze strany Evropské komise prezentována 9. zpráva z implementace Směrnice o čištění městských odpadních vod č. 271/91/EHS (zpráva k dispozici zde). 
10. Květen 2018
Ve své poslední zprávě k implementaci Nitrátové směrnice informuje Evropská komise o skutečnosti, že v průběhu posledních 20 let došlo v Evropské unii k celkovému snížení zatížení povrchových i podzemních vod dusičnany.
26. Březen 2018
Ještě do 2. dubna 2018 lze zasílat připomínky k návrhu revize Směrnice o pitné vodě s deklarovaným cílem zlepšit kvalitu pitné vody a poskytnout veřejnosti lepší informovanost v této oblasti (viz dříve zveřejněný článek).
22. Březen 2018

Dne 21. 3. 2018 v předvečer Světového dne vody zveřejnila evropská asociace EurEau, ve které je SOVAK ČR řádným členem, souhrn údajů o vodohospodářské praxi v 27 členských státech Evropské unie, Velké Británii a Srbsku. Poskytování přístupu ke…

16. Březen 2018
Ve dnech 1.–2. března letošního roku se uskutečnilo první jednání komise evropské asociace provozovatelů vodohospodářské infrastruktury (EurEau) pro pitnou vodu. Podrobná zpráva ze zasedání komise je dostupná zde.
7. Březen 2018
Dne 6. 3. 2018 proběhl v Záhřebu odborný seminář s názvem „Představení českých vodohospodářských firem klíčovým partnerům a potenciálním klientům v Chorvatsku“, který zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku.
9. Únor 2018
Na informačních stránkách Evropské unie se v únoru objevila krátká zpráva o tom, že Evropská komise (EK) oficiálně vypustila 1. února návrh revize Směrnice o pitné vodě.
24. Leden 2018
Evropská komise schválila 16. 1. 2018 tzv. balík oběhového hospodářství, který zahrnuje „Evropskou strategii pro plasty v oběhovém hospodářství" a související materiály.
2. Leden 2018
Jako každý rok i v roce 2017 vodárenské společnosti informovaly zákazníky především před obdobím vánočních svátků o negativních důsledcích, které jsou způsobeny zejména vyléváním tuků do kanalizace v zimním období.