Komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Bc. KADEŘÁBEK David – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. – předseda komise

Ing. BARTOŠ Ladislav, Ph.D. – VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. 

BOROVKA Libor – ČEVAK a. s.

ČECH Petr – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

ČÍŽEK Miloš – Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. 

Ing. GÜBER Roman – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

IVANENKOVÁ Jana – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

JANUŠOVÁ Anna 

Ing. POLÁK Zdeněk – Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Dr. KUČERA Jiří  

NOVÁKOVÁ Jana – VODAK Humpolec, s. r. o.

ONDROUŠEK Josef

Ing. RADOUŠ Miroslav – MZe odbor stát. správy lesů, myslivosti a rybářství

Ing. SNĚHOTA Oldřich – Státní úřad inspekce práce (oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj)

ŽALUD Josef – Královéhradecká provozní, a. s.