Komise laboratoří

Ing. HUŠKOVÁ Radka – Pražské vodovody a kanalizace, a. s., ÚKKV – předsedkyně

Ing. BERGEROVÁ Helena – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 

RNDr. BOHÁČKOVÁ Zdenka – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Ing. BUDÍNSKÁ Alena – Aqualia Infraestructuras Inženýring, s. r. o.

Ing. BULINOVÁ Jitka – 1. SčV, a. s. 

Ing. CHOCHOLÁČOVÁ Hana – Úpravna vody Švařec 41 – laboratoř

Ing. JANOWIAK Karel – ČEVAK a. s.

Ing. JORDÁNOVÁ Renata – Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Ing. KARASOVÁ Gabriela – Středočeské vodárny, a. s.

Mgr. KULDOVÁ Kristina – Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ing. KUPKOVÁ Jana – Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Ing. SEMERÁD Pavel – Severočeská servisní a.s.

Ing. SLIVKOVÁ Olga – VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Ing. MÁCHA Vlastislav – Vodohospodářské laboratoře, s. r. o.

Ing. PISKAČOVÁ Hana – Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s.

Ing. ŘÍHOVÁ Michaela – Vodohospodářské inženýrské služby, a. s.

Ing. VAVRUŠKOVÁ Lenka – Pražské vodovody a kanalizace, a. s.