Komise metrologie

Ing. SÝKORA Petr, Ph.D. – Pražské vodovody a kanalizace, a. s. – předseda komise

Ing. ADÁMEK Jan – CHEVAK Cheb, a.s.

Ing. BAFRNEC Luboš, Sensus Česká republika spol. s r. o.

BARTOŠ Peter – KAMSTRUP A/S – organizační složka

Ing. KUBA Petr – Sweco Hydroprojekt a. s.

Ing. LEBEDA Zdeněk – KAPKA spol. s r. o.

PROCHÁZKA Josef, Dis. – ČEVAK a. s.

Ing. STRÁNSKÝ David, Ph.D. – ČVUT Fsv Praha, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Ing. SUCHÁNEK Milan – DHI a. s.

SVOBODA Pavel – Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Bc. ŠIML Bohumil – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a Severočeská servisní a.s.

ŠKRABALOVÁ Jana – Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

ŠPATENKA Libor – RENOVA, s. r. o.

ŠTĚPÁN Petr – VODÁRNA PLZEŇ a. s.

VLČEK Václav – Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Ing. ŽÁČEK Karel  – KAPKA spol. s r. o.

Ing. ŽOUŽELA Michal, Ph.D. – VUT v Brně