Komise pro čistírny odpadních vod

Ing. HOŠEK Václav –  Královéhradecká provozní, a. s. – předseda komise

Ing. BÁBÍČEK Richard – Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

Ing. HARCINÍK Filip – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Ing. HLOUŠEK Tomáš, Ph.D. – Středočeské vodárny, a. s. 

JANSA Radek – Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s.

JÍLEK Tomáš – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. – divize Znojmo

Ing. KARÁSEK Tomáš – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. – divize Jihlava 

Ing. MÁCA Josef – VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Ing. MÜLLER Jan – Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

OTTA Pavel – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 

Ing. PALONCÝ Pavel – Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

PATROVSKÝ Alexandr – Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. 

Ing. SCHINNECK Petr – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 

Ing. SKYBA Zbyněk – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 

Ing. Bc. SRB Martin, Ph.D. – Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Ing. TEBICHOVÁ Kateřina – ČEVAK a. s. 

Ing. VODIČKA Oldřich, Ph.D. – Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 

Ing. WANNER Filip, Ph.D., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Ing. ZELENÝ Zdeněk – Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Ing. ŽÁRSKÝ Daniel – Ostravské vodárny a kanalizace a. s.