Komise pro oblast energií

Ing. STŘÍDA František – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – předseda

ČÁSTKA Ladislav – Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

GAJDA Bronislav – Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

GRMELA Daniel – Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Ing. CHALUPNÝ Jaroslav – Středočeské vodárny, a.s.

JIRKOVSKÝ Radek – Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

KOLOUCH Milan – Česká voda – Czech water, a. s.

Ing. KORANDA Jiří – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

KUČERA Richard – Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 

KŮRKA Jaroslav – Vodospodářská společnost Benešov, s. r. o.

OSTATNICKÝ Jiří – Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Ing. PETROVSKÝ Pavel – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

POLEDNOVÁ Lenka – Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Bc. POP Jan – VODÁRNA PLZEŇ a. s. 

PŘITASIL Miroslav – ČEVAK a. s. 

ŠESTÁK Michal – Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Ing. ŠKVARLO Lumír – Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

Ing. ŠŤASTNÝ Jiří – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

ŠVESTKA Petr – VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Ing. TANCER Kamil – CHEVAK Cheb, a. s.

TOMAN Martin – Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Ing. VEDRAL Zbyněk – Ostravské vodárny a kanalizace a. s.