Komise pro technickou normalizaci

Ing. FREMROVÁ Lenka – Sweco Hydroprojekt a. s. – předsedkyně komise

Ing. BENEŠ Josef – ČEVAK a. s.

Ing. BENEŠ Ondřej, Ph.D., MBA, LL.M. – VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

Ing. ASCHENBRENNEROVÁ Petra, PhD., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

HOLANOVÁ Andrea Ing., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. PACVOŇ Zdeněk – Pražská vodohospodářská společnost, a. s. 

Ing. ROZEHNAL Jiří – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Ing. SKÁCEL Vladimír – Ministerstvo zemědělství

Ing. ŠENKAPOULOVÁ Jana, Ph.D. – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. 

Ing. TUREČEK Jan, Ph.D. – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.