Komise pro vlastníky infrastrukturního majetku

Ing. MÍKA Milan – Vodárenská společnost Táborsko  s. r. o. – předseda komise

Ing. ANTOŠ Marek – Skupinový vodovod Svitavy, svazek obcí 

Ing. BADIN Roman, MBA – Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Ing. BŘEZÍK Svatopluk – Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Mgr. DOSKOČIL Ivo – Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.

Ing. GUT Josef – Svaz VKMO s. r. o.

Ing. KOŽUŠNÍČEK Jiří – Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. 

Ing. LOSKOT Pavel – Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Ing. NESMĚRÁKOVÁ Eva – Zdroj pitné vody Káraný, a. s. 

PRINC Antonín – Jihočeský vodárenský svaz 

Ing. SLÁDKOVÁ Ivana – Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 

Ing. SUCHOMEL Petr – Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Ing. VOJTOVÁ Irena – Vírský oblastní vodovod, s. m. o.

Ing. VOTAVA David – Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. WEBER Zdeněk – Pražská vodohospodářská společnost a. s.

Bc. ZELENKA Petr, MBA – VODÁRNA PLZEŇ a.s.

ZIMMEL Oldřich – Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Ing. ZUREK Jan, Severočeská vodárenská společnost a.s.