Komise provozu kanalizací

Ing. ŠENKAPOULOVÁ Jana, Ph.D. – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. – předsedkyně komise

Ing. ECKERT Jan - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Ing. GOMÉZ Marcel, Ph.D., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Ing. HELCELET Marek – Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Ing. KUBA Petr – Sweco Hydroprojekt a. s.

Ing. LUKEŠ Martin – VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Bc. MÁDR Tomáš – VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Ing. TLOLKA Jan – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Ing. TOMANEC Lubor – Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Ing. VENKRBEC Zbyněk – Pražské vodovody a kanalizace, a.s.