Komise provozu vodovodů

Ing. HAŠKA Ladislav – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. – předseda komise

Ing. ČERNÝ Jaroslav – Město Kladno

doc. Ing. ČIHÁKOVÁ Iva, CSc. – ČVUT, Fakulta stavební Praha

Ing. EMINGER Karel, MSc., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Ing. KAŠPAR Michal – VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Ing. KONÍŘ Milan – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Ing. LÍKAŘOVÁ Ilona – Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Ing. LUKEŠ Martin – VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Ing. Bc. SKOUPIL Miloslav – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Ing. STEHLÍK Vladimír – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Ing. ŠENKAPOULOVÁ Jana, Ph.D. – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Ing. ŠTÍCHOVÁ Olga – ČEVAK a. s., provozní oblast Východ

Ing. TUHOVČÁK Ladislav, CSc. – VUT Brno