Kondoleční kniha šéfredaktora Mgr. Jiřího Hrušky

Mgr. Jiří Hruška

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu dne 10. 4. 2021 zemřel ve věku nedožitých 64 let dlouholetý šéfredaktor časopisu SOVAK pan Mgr. Jiří Hruška. Do redakce časopisu nastoupil na začátku roku 2002. Ještě téhož roku se stal jeho šéfredaktorem. Pod jeho vedením časopis Sovak dosáhnul úrovně odborně respektovaného a vyhledávaného periodika.

Představenstvo SOVAK ČR tímto vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast rodině a blízkým Jiřího Hrušky.

Čest jeho památce.

Osobní vzpomínka manželky na Mgr. Jiřího Hrušku zde.

Prostřednictvím této kondolenční knihy můžete vyjádřit vaši soustrast s pozůstalými.

Vaše komentáře

Upřímnou soustrast!
Čest jeho památce
Vážený a milý pane kolego, bylo mi ctí a potěšením s Vámi pracovat. Upřímnou soustrast.
Každé setkání s Vámi bylo příjemné a obohacující - vzpomínku si ponesu natrvalo. Děkuji, že jsem Vás mohl poznat.
Upřímnou soustrast nejbližší rodině.
Upřímnou soustrast rodině.
Přeji upřímnou soustrast všem nejbližším. Moc mě to mrzí. Debaty nad úpravami, revizemi, korekturami a finálními verzemi textů pro mě byly vždycky inspirativní. Vážím si toho, že jsme mohli spolupracovat.
Budete nám hodně chybět...
S panem Jiřím Hruškou jsem se jako členka kontrolní komise a ekonomické komise SOVAK pracovně setkávala téměř 18 let. Setkání to byla příjemná, neboť pan Jiří měl vždy úsměv na tváři. Upřímnou soustrast rodině.
Ani si časopis SOVAK a redakční radu nedovedu bez tak milého, svědomitého a pracovitého kolegy představit....Jsem stále ještě v šoku, co se událo, často jsem na kolegu myslel v minulých dnech. Diskuse s ním byly vždy příjemné a obohacovaly. Zůstanou trvalé vzpomínky. Zbývá jediné konstatování "nebe nezná vyvolených".... Upřímnou soustrast všem jeho nejbližším....
Pan šéfredaktor byl velmi slušný, vlídný a pracovitý člověk, vždy ochotně zařídil, co bylo zapotřebí, osobně dělal jazykové korektury a určoval kolegiální atmosféru na stránkách časopisu i v redakční radě. Budeme vzpomínat s úctou a vděčností za jeho práci.
Upřímnou soustrast rodině a nejbližším. Práce p. Mgr. Hrušky pro časdopis byla neocenitelná. Čest jeho památce.
Upřímnou soustrast.
Upřimnou soustrast rodině, nejbližším i kolegům a přátelům. Setkání a spolupráce s Mgr. Hruškou byla vždy příjemná, pozitivní a konstruktivní. Ve vzpomínkách s námi zůstane ...
Pro mne je to velmi smutná zpráva, jen těžko se mi hledají slova... Pan Hruška byl výborný člověk a skvělý kolega, bude mi hodně chybět.

Upřímnou soustrast všem jeho blízkým a čest jeho památce!
Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Byl nejen duší časopisu SOVAK, ale také výjimečným člověkem, budu na spolupráci s ním v úctě a vděčností vzpomínat.
S panem kolegou jsem se léta potkával v redakční radě časopisu SOVAK. Oceňoval jsem to, že si v práci nehrál na vševěda a nebylo mu cizí zeptat se na technickou podstatu, které jako absolvent humanitního oboru nerozuměl. Měl jsem rád jeho laskavý a při tom trefný humor, který vždy trefil hřebíček na hlavičku. Uměl si udělat legraci i sám ze sebe.

Ztráta takového kolegy a přítele mě velmi zarmoutila. Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině jeho i rodině "vodařské".
Pan šéfredaktor Hruška byl výborným člověkem a pečlivým profesionálem, spolupráce s ním byla vždycky příjemná a velmi korektní. Upřímnou soustrast jeho rodině a všem jeho blízkým.
Chtěl bych vyjádřit hluboký smutek a upřímnou soustrast nad odchodem vynikajícího odborníka, na jehož bedrech ležel časopis, který nelehko spoluvytvářel.
Vzpomínám na mnohaletou spolupráci, na častá setkání.
Upřímnou soustrast nejbližším. Čest jeho památce.
Upřímnou soustrast!
Upřímnou soustrast, škoda dobrého člověka. Čest jeho památce.
Upřímnou soustrast, vzpomínky zůstanou i když budeš nám chybět.
Vážený pane šéfredaktore,
děkuji za krásné roky spolupráce!
Upřímnou soustrast!
Upřímnou soustrast všem blízkým. Pan šéfredaktor Hruška byl laskavým člověkem. Práci šéfredaktora dělal pečlivě a na vysoké profesionální úrovni. Čest jeho památce.
Je to velká ztráta nejen pro nejbližší pana Mgr. Hrušky, ale i pro odbornou vodohospodářskou veřejnost kolem časopisu SOVAK, který tak profesionálně a s nadšením redigoval. Budu si ho pamatovat i jako nesmírně hodného a laskavého člověka a příjemného společníka. Bude nám moc chybět!
Upřímnou soustrast. Nikdo z nás tu konečnou zastávku nepřejede a věřím, že léta skvělé práce a vzájemných pracovních i mimopracovních interakcí v nás zůstanou ještě dlouho.
Upřímnou soustrast všem blízkým. Bylo mi ctí vás poznat a moci s vámi spolupracovat, ale hlavně to bylo příjemné a vždy milé.
S panem Hruškou jsem měl možnost se potkávat během mého působení v kanceláři SOVAK ČR, poté v redakční radě časopisu Sovak. Pan Hruška byl nejen skvělý kolega, ale i příjemný společník. Čest jeho památce.
Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit. Přijměte mou upřímnou soustrast k odchodu Vašeho manžela, tatínka a dědečka.
Byla jsem velmi zaskočena touto neočekávanou a velmi smutnou zprávou. Ztráta dlouholetého kolegy mně osobně a nám všem bude chybět. Pan Hruška byl dlouholetým šéfredaktorem časopisu SOVAK, který se stal jeho zásluhou uznávaným kvalitním odborným časopisem. Vzpomínám na něj jako na člověka milého, vstřícného a společenského, který nezkazil žádnou zábavu.
Přijměte upřímnou soustrast k ztrátě nejbližšího člověka a hodně síly k překonání této ztráty.
Vyjadřuji svou účast pozůstalým a je mi líto jeho odchodu. Requiescat in pace
Vyjadřuji svou upřímnou soustrast manželce a celé rodině!
Byla to plodná léta. Poté, co přišel do redakce, se rychle zorientoval. Bylo cítit, že mu problematika vodařiny vyhovuje a podporou při navazování nových kontaktů mu bylo jeho společenské založení. A netrvalo dlouho a pro časopis dýchal. Lituji, že skončila naše dlouholetá spolupráce a zřejmě ještě častokrát se při práci na časopise zarazím, když si uvědomím, že na pomyslnou otázku "to jsem zvědav, co tomu bude Jirka říkat" už nedostanu odpověď.
Lehké odpočinutí Tobě a soustrast rodině.
Dovolte nám vyjádřit upřímnou soustrast nejbližším pana Jiřího Hrušky. Spolupráce s ním byla vždy vynikající nejen díky odborným znalostem a dovednostem, ale především díky jeho přátelské povaze a charakteru. Bude chybět.
Pán Hruška bol vynikajúcim šéfredaktorom a vo všetkom, čo som s ním v minulých rokoch riešil, postupoval maximálne profesionálne a korektne. Odišiel skôr, ako bolo správne.
Je to šokující a velmi smutná zpráva ... Bylo mi velkou ctí s panem šéfredaktorem Jiřím Hruškou spolupracovat. Dovolte, abych všem pozůstalým vyjádřil upřímnou soustrast.
Upřímnou soustrast pozůstalým. Bylo mi ctí s panem šéfredaktorem téměř dvacet let spolupracovat.

Přidat komentář