Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019

2019

Ve dnech 5.–6. listopadu 2019 proběhl 17. ročník významné oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019 v Plzni, kterou pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. pod záštitou Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra zemědělství, Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí, Ing. Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje a Mgr. Martina Baxy, primátora města Plzně. SOVAK ČR v letošním roce slaví výročí 30 let od založení, které připadá na datum 23. listopadu, kdy byly v roce 1989 podepsány dokumenty o sdružení státních podniků vodovodů a kanalizací. Více se dozvíte v tiskové zprávě SOVAK ČR – Aktuální vize a výzvy pro vodárenství na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací v Plzni zde. Na konferenci byla předána rovněž ocenění, více v tiskové zprávě SOVAK ČR – Ocenění na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019 v Plzni zde. Článek o konferenci zveřejněný v časopise Sovak je k dispozici zde.

Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019