Materiály

Těžiště odborné činnosti SOVAK ČR je v práci odborných sekcí, komisí a odborných aktivů, v nichž je více než 230 odborníků, kteří připravují odborné podklady pro představenstvo anebo zpracovávají odborná stanoviska pro ústřední orgány či návrhy pokynů.

SOVAK ČR rovněž zabezpečuje pro své členy v průběhu roku řadu odborných školení a seminářů. Sledujte náš Kalendář událostí.

Spolek vydává také týdenní stolní kalendář dodavatelů výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací. Kalendář je celobarevný na ušlechtilém matném křídovém papíře, s adresářem inzerentů včetně kontaktních informací. Je distribuován nejen všem členům našeho spolku, ale i dalším investorům, provozovatelům VaK, účastníkům odborných konferencí a seminářů či spolupracujícím organizacím a specialistům municipalit. Více informací naleznete zde.