Oborové zpravodaje

Zpravodaje vodárenských společností v České republice

Společnost Zpravodaj Prezentace v časopise Sovak
1. SčV, a. s. Voda pro vás  
Frýdlantská vodárenská společnost a.s. čtvrtletník) Frýdlantské vodárenské společnosti č. 7-8/2018
Jihočeský vodárenský svaz  JVS info č. 6/2018
Královéhradecká provozní, a. s. Voda pro vás   
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Voda pro vás  
Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Voda pro vás  
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Voda severu 1/2018
Středočeské vodárny, a. s. Voda pro vás  
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. PLANETA   
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. e-KapkaVodárenské kapky 7-8/2020
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Vodárenský zpravodaj  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Vodník  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ZPRAVODAJ akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav č. 7–8/2017
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Z první ruky č. 4/2019
TEPVOS, spol. s r. o. TEPVOS  

Zpravodaje vodárenských společností na Slovensku

Společnost Zpravodaj
Asociácia vodárenských spoločností Vodárenské pohľady
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Svet vody
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Voda pre vás
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodník, Vodný žurnál a Vodníček  

Dejte nám vědět i o Vašem zpravodaji na e-mail jungova@sovak.cz. Rádi ho v této rubrice zveřejníme.