Představení komisí představenstva SOVAK ČR

Komise představenstva SOVAK ČR bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, ekonomickáGIS, laboratoří, metrologie, právní, pro čistírny odpadních vod, pro oblast energií, pro rozvoj lidských zdrojů, pro technickou normalizaci, pro úpravny vody, pro vlastníky infrastrukturního majetkuprovozu kanalizací, provozu vodovodů.

Podrobnější představení komisí představenstva SOVAK ČR včetně odpovědi předsedů komisí na otázku Můžete vyzdvihnout jednu věc za doby Vašeho působení v komisi, která se podařila, nebo ji považujete za významnou pro obor vodovodů a kanalizací, či jen zajímavou z Vašeho pohledu?" naleznete zde.

 

Komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

 • sledování legislativy v oblasti BOZP a pomoc při zavádění do praxe
 • vytváření metodiky pro oblast BOZP

Předseda: Bc. David Kadeřábek – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 

Seznam členů v komisi (14)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise BOZP a PO jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.

BOZ PO jako součást provozních řádů
Pracovní postupy naleznete zde  
Právní předpisy a normy vztahující se k problematice pracovních činností ve vodárenství a vztahující se k práci se sborníkem
Pokyny pro práci s azbestem


Komise ekonomická

 • spolupráce na nové legislativě v oblasti ekonomické a cenové 
 • odborná stanoviska k problematice finanční, cenové a daňové

Předseda: Ing. Stanislav Váňa, ČEVAK a. s.

Seznam členů v komisi (23)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise ekonomické jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.

Prezentace z jednání komise ekonomické jsou dostupné pro řádné členy SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise GIS

 • zavádění GIS, podnikové informační systémy

Předseda: Mgr. Ivan Bayer – Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Seznam členů v komisi (19)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise GIS jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise laboratoří

 • zavádění nové legislativy v oblasti sledování kvality vod do praxe provozních laboratoří 
 • akreditace laboratoří

Předsedkyně: Ing. Radka Hušková, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Seznam členů v komisi (17)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise laboratoří jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.

Prezentace z jednání komise laboratoří jsou dostupné pro řádné členy SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise metrologie

 •  podíl na přípravě novel zákona, vyhlášek a při zpracování metodických pokynů v oblasti metrologie 
 •  zpracování stanovisek k odborné problematice 

Předseda: Ing. Petr Sýkora, Ph.D. Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Seznam členů v komisi (17)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise metrologie jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.

Prezentace z jednání komise metrologie jsou dostupné pro řádné členy SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Právní komise

 • podíl na přípravě novel zákona, vyhlášek a při zpracování metodických pokynů,
 • pomoc při zavádění obecných právních předpisů,
 • zpracování stanovisek k odborné problematice,
 • uveřejňování informací v časopise Sovak aj.

Předsedkyně: Mgr. Barbora Veselá, ČEVAK a. s. 

Seznam členů v komisi (19)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise právní jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.

Vzorové smlouvy jsou dostupné pro řádné členy SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise pro čistírny odpadních vod

 • modernizace a rekonstrukce čistíren odpadních vod
 • nová technologická opatření v oblasti čištění odpadních vod
 • kalová koncovka

Předseda: Ing. Václav Hošek, Královéhradecká provozní, a. s.

Seznam členů v komisi (21)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise pro čistírny odpadních vod jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.

Prezentace z jednání komise pro čistírny odpadních vod jsou dostupné pro řádné členy SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise pro oblast energií

 • zavádění nové legislativy v oblasti energetiky do praxe

Předseda: Ing. František Střída – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 

Seznam členů v komisi (22)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise pro oblast energií jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise pro rozvoj lidských zdrojů

 • koncepce vzdělávání v oblasti vodovodů a kanalizací
 • semináře, vzdělávací kurzy pro členy SOVAK ČR

Předsedkyně: Mgr. Lenka Štíbrová, MBA,  Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Seznam členů v komisi (10)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise pro technickou normalizaci

 • zavádění technických norem EU a ISO 
 • spolupráce při přípravě dalších norem ČSN

Seznam členů v komisi (10)

Předsedkyně: Ing. Lenka Fremrová, Sweco Hydroprojekt a.s.

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise pro úpravny vody

 • spolupráce na legislativě v oblasti kvality pitné vody 
 • technologické a bezpečnostní audity 
 • nová technologická řešení pro úpravu pitné vody

Předseda: Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Středočeské vodárny, a. s.

Seznam členů v komisi (21)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise pro úpravny vody jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.

Prezentace z jednání komise pro úpravny vody jsou k dispozici pro řádné členy SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise pro vlastníky infrastrukturního majetku

 • úloha vlastníků v oboru vodovodů a kanalizací 
 • stanoviska vlastníků při přípravě legislativy 

Předseda: Ing. Milan Míka, CHEVAK Cheb, a.s.

Seznam členů v komisi (17)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise pro vlastníky infrastrukturního majetku jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise provozu kanalizací

 • spolupráce při zpracování právních a technických předpisů v oblasti kanalizací
 • podpora při implementaci předpisů do provozní kanalizační praxe
 • odborná stanoviska a poradenství k problematice kanalizačního provozu 
 • sdílení nových zkušeností spojených s provozováním kanalizací

Předseda: Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D. – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Seznam členů v komisi (10)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise provozu kanalizací jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.


Komise provozu vodovodů

 •     spolupráce na legislativě v oblasti provozu vodovodů
 •     programová spolupráce pro konferenci SOVAK ČR
 •     sdílení dobrých praktik a zkušeností s provozováním vodovodů v různých typech společností

Předseda: Ing. Ladislav Haška, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Seznam členů v komisi (13)

Podrobné kontakty na členy komise jsou k dispozici řádným členům v Informacích pro členy.

Zápisy z jednání komise pro vlastníky provozu vodovodů jsou zpřístupněny členům SOVAK ČR v Informacích pro členy.