Představenstvo SOVAK ČR

Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR

Ing. VOSTRÝ Miloslav, předseda
VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 2, 317 68 Plzeň
tel.: 377 413 300, e-mail: vostry@sovak.cz

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., člen představenstva SOVAK ČR

Ing. BENEŠ Ondřej, Ph.D., MBA, LL.M., člen
1. SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
tel: 222 321 648, e-mail: ondrej.benes@veolia.com

Ing. Martin Bernard, MBA, první místopředseda představenstva SOVAK ČR

Ing. BERNARD Martin, MBA, první místopředseda 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Tovární 41, 772 11 Olomouc
tel.: 585 536 339, e-mail: bernard@smv.cz

Ing. Jan Sedláček, místopředseda představenstva SOVAK ČR

Ing. SEDLÁČEK Jan, místopředseda
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Čechova 1151, 293 20 Mladá Boleslav
tel.: 326 326 045, 602 355 435, e-mail: jsedlacek@vakmb.cz

Ing. František Barák, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. BARÁK František, člen
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
tel.: 491 512 750, e-mail: frantisek.barak@vakhk.cz 

Ing. Josef Fedák, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. FEDÁK Josef, člen
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
tel.: 466 798 419, e-mail: fedak@vakpce.cz

Ing. Lubomír Gloc, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. GLOC Lubomír, člen
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
tel.: 545 532 322, e-mail: gloc@vasgr.cz
 

Ing. Jakub Hanzl, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. HANZL Jakub, člen
Královéhradecké provozní, a. s.
V. Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 715 131, e-mail: jakub.hanzl@khp.cz

Ing. Jiří Heřman, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. HEŘMAN Jiří, člen 
ČEVAK, a. s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
tel.: 387 761 492, e-mail: jiri.herman@cevak.cz

Ing. Antonín Jágl, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. JÁGL Antonín, člen
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
tel.: 359 010 151, e-mail: ajagl@vodakva.cz

Ing. Petr Konečný, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. KONEČNÝ Petr, člen
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava 
tel.: 597 475 152, e-mail: konecny.petr@ovak.cz

Ing. Jakub Kožnárek, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. KOŽNÁREK Jakub, člen
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
tel.: 543 433 002, e-mail: jkoznarek@bvk.cz

Ing. Milan Kuchař, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. KUCHAŘ Milan, člen
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel.: 417 535 439, e-mail: milan.kuchar@scvk.cz

Ing. Petr Mrkos, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. MRKOS Petr, člen
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Hradecká 1, 130 00 Praha 3
tel.: 267 310 151, e-mail: petr.mrkos@pvk.cz

Ing. Anatol Pšenička, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. PŠENIČKA Anatol, člen
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
tel.: 596 697 233, e-mail: anatol.psenicka@smvak.cz

Ing. Bronislav Špičák, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. ŠPIČÁK Bronislav, člen
Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel.: 417 535 439, e-mail: info@svs.cz

Ing. Lubomír Trachtulec, člen představenstva SOVAK ČR

Ing. TRACHTULEC Lubomír, člen

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 553 833, e-mail: svkuh@svkuh.cz

Ing. Pavel Válek, MBA

Ing. VÁLEK Pavel, MBA

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
e-mail: valekp@pvs.cz

Ing. Vilém Žák, ředitel SOVAK ČR a člen představenstva

Ing. ŽÁK Vilém, člen
SOVAK ČR
Novotného Lávka 200/5, 110 00 Praha 1
tel.: 221 082 207, e-mail: sovak@sovak.cz