Prezentace z tiskových konferencí

1. 2. 2021 Tisková konference SOVAK ČR na téma Dopad SARS – CoV 2 na obor vodárenství

Při příležitosti Světového dne vody vystoupili zástupci MZe (Ing. Aleš Kendík) , SVH ČR (RNDr. Petr Kubala), SOVAK ČR (Ing. Vilém Žák) a CzWA (doc. Ing. David Stránský, Ph.D.).  Prezentace z tiskové konference jsou k dispozici na následujících odkazech – prezentace MZe – Ministerstvo zemědělství k zajištění dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v České republiceSVH ČR – Světový den vody 2021 „Valuing Water“SOVAK ČR – Světový den vody 2021 „Hodnota vody“CzWA – 22. březen SVĚTOVÝ DEN VODY

29. 1. 2020 Posezení nad vodou v prostorách SOVAK ČR na téma Výše plateb za vodné a stočné v roce 2020 

Aktuální informace na tiskové konferenci podali předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. K dispozici jsou následující materiály:

Prezentace Vodné a stočné v roce 2020

30. 1. 2019  Posezení nad vodou v prostorách SOVAK ČR na téma Výše plateb za vodné a stočné v roce 2019 a Aktuální informace k odlehčovacím komorám

Aktuální informace na tiskové konferenci podali předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. K dispozici jsou následující materiály:

23. 1. 2018  Posezení nad vodou v prostorách SOVAK ČR na téma Výše plateb za vodné a stočné v roce 2018 – meziroční porovnání, trendy a Informace o vlastnické struktuře vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací v České republice

Aktuální informace na tiskové konferenci podali předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. Prezentace z tiskové konference jsou ke stažení zde a zde.