Informace o epidemii COVID-19

COVID-19

20. 4. 2021
SOVAK ČR ve spolupráci s iVodárenství připravil videoklip Voda v první linii.
16. 4. 2021
SOVAK ČR připravil pro řádné členy materiál s doporučením pro běžný provoz vodárenské společnosti za pandemie covid-19.
18. 11. 2020
Zejména malé podniky ve službách budou muset zvýšení minimální mzdy od ledna 2021 promítnout do cen. Průřezově se ceny zvýší v celé ekonomice, stejně jako v letošním roce.
4. 11. 2020
Ministerstvo zdravotnictví připravilo přehled aktuální epidemiologické situace a pravděpodobného vývoje vzhledem k epidemii covid-19.
5. 10. 2020
Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným nákladem nejen v případě povinných testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s chodem firmy.
1. 10. 2020
Vláda České republiky rozhodla o přijetí krizových opatření.
29. 9. 2020
Hospodářská komora zveřejnila shrnutí protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví platných od 24. září.
25. 9. 2020
SOVAK ČR, ve snaze zajistit pro vodohospodářský sektor maximální možnou součinnost s orgány veřejného zdraví pro případ zvládnutí mimořádné situace vyvolané epidemiologickou situací v dané vodárenské společnosti, uskutečnil 24. 9.
23. 9. 2020
Sadu osmi doporučení Hospodářské komory firmám a živnostníkům ke zvýšení prevence před šířením COVID-19 v provozech, která byla představena na tiskové konferenci HK ČR dne 21. 9.
10. 9. 2020
Hospodářská komora ČR na svých webových stránkách zveřejnila souhrnnou informaci o přijatých mimořádných opatřeních včetně výjimek.
5. 5. 2020
V souvislosti s pandemií COVID-19 a vyhlášeným nouzovým stavem došlo k uzavření řady provozoven a přerušení souvisejících činností. V postižených budovách tak byla částečně či úplně omezena dodávka a odběr pitné vody.
30. 4. 2020
Vláda ČR s účinností od 24. 4. 2020 zrušila plošné omezení volného pohybu osob a vydala mimořádná opatření (dle krizového zákona) týkající se zákazu maloobchodu a vycestování a návratu z České republiky (obě s účinností od 27. 4. 2020).