Oborové informace

21. 3. 2023
SOVAK ČR pořádá workshop k novele zákona o vodovodech a kanalizacích, který se bude konat dne 18. 4. 2023, v konferenčním sále č. 319, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1. Workshop je zdarma a je určený pouze pro řádné členy SOVAK ČR.
SOVAK ČR připravuje seminář ke kybernetické bezpečnosti dne 23. 2. 2023 v Praze na Novotného lávce 200/5.
23. 12. 2022
SOVAK ČR se dotázal MŽP ohledně možnosti promítnutí Prováděcích rozhodnutí Evropské komise, kterými se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách pro jednotlivá průmyslová odvětví do nařízení vlády č.
30. 11. 2022
Zveřeňujeme sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k čištění městských odpadních vod ve smyslu zákona č. 223/2015 Sb.
23. 11. 2022
Ministerstvo financí aktualizovalo rubriky Oceňování majetku a služeb a Cenové regulace v oboru VaK.
15. 11. 2022
Informace k vydání revidované Směrnice o čištění městských odpadních vod Evropskou komisí dne 26. 11. 2022 naleznete na webu Evropské komise.
31. 10. 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo kampaň ohledně poradenské sítě pod tímto ministerstvem, zahrnující linku 1212, web www.energiezamene.cz a bezplatné služby energetických expertů, které jsou veřejnosti k
17. 10. 2022
Státní fond životního prostředí ČR informoval na svých stránkách o mimořádném opatření pro vodohospodářské projekty OPŽP v souvislosti s energetickou krizí.
20. 9. 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvy k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů.
12. 9. 2022
SOVAK ČR zveřejňuje řádným členům Metodický pokyn správce poplatku k odlehčovacím komorám jednotné kanalizace nesplňujícím technické požadavky pro jejich stavbu a provoz, který byl vytvořen Státním fondem životního prostředí ČR jako správcem poplatku.
V roce 2021 byla vydána novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie zákonem č. 382/2021 Sb., kterou byly stanoveny kritéria udržitelnosti a zároveň kritéria úspor emisí skleníkových plynů.
25. 2. 2022
Ing. Petr Sýkora, Ph.D., předseda komise metrologie SOVAK ČR zpracoval za komisi metrologie informaci k možnostem měření proteklých množství plynu a bioplynu dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění ke dni 25. 2. 2022