Odborné dotazy

14. 2. 2023
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Ekonomická komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při kalkulaci cen stočného.
2. 2. 2023
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při stanovení vlastníka vodoměru.
30. 1. 2023
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při odmítnutí či nereakci na výzvu k podpisu nové smlouvy na dodávku pitné vody či odvádění odpadních vod.
14. 12. 2022
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila ekonomická komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu pro stanovení odtokového součinitele.
14. 12. 2022
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu ke stanovení, zda se jedná o odbočku či přípojku kanalizačního řadu. Odpovídá Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise.
14. 12. 2022
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu k zamezení zneprůchodnění kanalizace. Odpovídá Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise.
14. 12. 2022
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila ekonomická komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při řešení úhrady vodoměru. Odpovídá Ing. Stanislav Váňa, předseda ekonomické komise SOVAK ČR.
14. 12. 2022
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila komise pro vlastníky infrastrukturního majetku SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při stanovení úhrady nakladů na přepojení a monitoring kanalizační přípojky.
14. 12. 2022
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu k výpočtu odvodů za srážkové vody. Odpovídá Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise.
14. 12. 2022
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při řešení provozu navazujícího vodovodu.
14. 12. 2022
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu povinnostem provozovatele vodovodu a kanalizace při změně provozovatele.
14. 12. 2022
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise Představenstva SOVAK ČR odpověď ve věci postupu k možnosti využívání vodovodní přípojky na soukromém pozemku. Odpovídá Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise.