Odborné komise – Zápisy

Zde můžete nahlédnout do zápisů z jednání Komise pro bezpečnost vodohospodářské infrastruktury.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise právní. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 16. 1.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 17. 1.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise právní. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 13. 12.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro technickou normalizaci. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 23. 11.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro úpravny vody. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 10.–11. 10.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise právní. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné ve dnech 1. 11.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro vlastníky infrastrukturního majetku. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 27. 10.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro čistírny odpadních vod. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné ve dnech 24.–25. 10.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise právní. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněného 19. 6.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro oblast energií. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 7. 6.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro úpravny vody. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 16.–17. 5.