Odborné komise – Zápisy

Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání právní komise. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 22. 2.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání právní komise. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 13. 12.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro vlastníky infrastrukturního majetku. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 15. 6.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro úpravny vody. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 4.–5. 10.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro technickou normalizaci. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 24. 11.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise metrologie. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné 22. 11.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání právní komise. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné ve dnech 20. 10. a 16. 11. 2022.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání právní komise. Zveřejněny byly zápisy z jednání komise uskutečněné ve dnech 20. 10. a 16. 11. 2022.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro oblast energií. Zveřejněn byl zápis z jednání komise uskutečněné ve dnech 19. a 20. 10. 2022.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise pro vlastníky infrastrukturního majetku. Zveřejněn byl zápis z jednání komise z 21. 9. 2022.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise provozu kanalizací. Zveřejněn byl zápis z jednání komise z 12. 10. 2022.
Byla aktualizována rubrika Zápisy z jednání komise laboratoří. Zveřejněn byl zápis z jednání komise z 28.–29. 4. 2022.