Technické normy

18. 1. 2024
SOVAK ČR financoval v rámci Informační a poradenské činnosti zpracování norem TNV 75 5910 Zkoušky vodárenských objektů a zařízení, které byly nyní Ministerstvem zemědělstvím schváleny.
4. 1. 2023
SOVAK ČR financoval v rámci Informační a poradenské činnosti zpracování norem TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení a TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace, které byly nyní Ministerstvem zemědělstvím schváleny.
12. 1. 2022
SOVAK ČR financoval v rámci Informační a poradenské činnosti zpracování norem TNV 75 6011 a TNV 75 5402, které byly nyní Ministerstvem zemědělstvím schváleny.
3. 11. 2021
SOVAK ČR financoval v rámci Informační a poradenské činnosti zpracování normy TNV 25 9035 Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou, která byla nyní schválena.
14. 11. 2018
Aktuální výběr z norem si mohou řádní členové SOVAK ČR přečíst v rubrice Normy.
23. 1. 2018
Na stránky byly doplněny do seznamu norem ke stažení normy Provozní řád vodovodu TNV 75 5950 a Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody TNV 75 5950.